Ngày định hướng - Integration Day 2021

03 T10 2021 - 04 T10 2021


10:00 PM – 05:00 AM

“Ngày định hướng - Integration Day” là một sự kiện thường niên được phòng Công tác sinh viên tổ chức nhằm giúp tân sinh viên hiểu sâu hơn về văn hóa và môi trường học tập, rèn luyện tại USTH. 

Thời gian: 09:00 - 16:00, thứ Hai, ngày 04/10/2021

Hình thức tổ chức: Trực tuyến thông qua phần mềm Zoom 
 

Integration_day_2021

Sự kiện là cơ hội để các bạn tìm hiểu đầy đủ thông tin về quy chế đào tạo, các dịch vụ hỗ trợ, hoạt động sinh viên cũng như cơ hội học bổng và trao đổi tại nước ngoài. Từ đó, tân sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quan về lộ trình học tập, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu phù hợp cho bản thân, đồng thời nhanh chóng làm quen và thích nghi với hành trình tri thức mới tại đại học. 


Chia sẻ: