Hội thảo chương trình Thạc sĩ Quản trị Vận tải Hàng không quốc tế (IATOM)

25 T06 2018 - 25 T06 2018


03:30 AM – 05:00 AM

Đại học hàng không dân dụng quốc gia Pháp (ENAC) là trường đại học hàng không lớn nhất tại Châu Âu và cũng là trường đại học hàng không duy nhất tại Pháp cung cấp những chương trình tiêu chuẩn về đào tạo phi công, kỹ sư và những nghề nghiệp liên quan đến kỹ thuật hàng không.

Năm 2018, ENAC hợp tác với USTH mở chương trình thạc sĩ IATOM đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, với mục đích đào tạo các nhà quản lý cấp cao đáp ứng sự phát triển năng động của ngành vận tải hàng không tại Việt Nam và khu vực.

Bằng Thạc sĩ IATOM do ENAC cấp bằng có giá trị toàn cầu, được các công ty sản xuất máy bay và hãng vận tải hàng không quốc tế đánh giá rất cao. Các cựu học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ IATOM đang nắm giữ vai trò lãnh đạo cấp cao trong các lĩnh vực như sản xuất, bảo dưỡng, bảo trì máy bay, khai thác mặt đất, quản lý hàng không dân dụng..
 

IATOM


THỜI GIAN: 2.30pm - 4.00pm thứ hai, 25/06/2018
ĐỊA ĐIỂM: Phòng 502, Tòa nhà A21, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Để tham gia sự kiện, vui lòng đăng ký thông tin tại: https://goo.gl/forms/sUGmBGrLdcBTHiJy1 


Chia sẻ: