Hội nghị Sinh học lần thứ 3 - "3rd Biology Conference - Quy Nhơn 2020"

11 T12 2020 - 13 T12 2020


02:00 AM – 01:00 AM
Hội nghị Sinh học lần thứ 3 - "3rd Biology Conference - Quy Nhơn 2020" được tổ chức bởi Hội các nhà nghiên cứu sinh học trẻ Việt Nam (Life Science Links), với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Hiệp hội Rencontres du Vietnam (RDV) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE).

Đây chính là cơ hội gặp gỡ, giao lưu dành cho các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà sinh học trẻ khi tham dự hội nghị này.

Tại đây, hội nghị sẽ giúp tăng cường mạng lưới hợp tác, chia sẻ thông tin và học hỏi giữa các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Sự sống làm việc tại Việt Nam và nước ngoài.

Thời gian: 11-13/12/2020
Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), Quy Nhơn, Bình Định

Điểm đặc biệt khi tham dự hội nghị lần này:
  • Miễn phí chỗ ở cho 100 người đăng ký sớm nhất
  • Miễn phí chi phí đi lại cho người tham dự có nghiên cứu tốt và không có tài trợ trong nghiên cứu
  • Miễn phí phí đăng ký tham dự hội nghị
Các nhà nghiên cứu sinh học có thể đăng ký tham dự hội nghị và gửi Abstract nghiên cứu (bằng tiếng Anh) qua đường link: https://www.lifesciencelinks.com/3rdbc-qn2020

Hạn nộp Abstract: 07/11/2020

Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://www.lifesciencelinks.com/

Liên hệ:
Thông tin chung: TS. Nguyễn Văn Phượng - Email: nguyen-van.phuong@usth.edu.vn
Thông tin triển lãm và tài trợ: TS. Trần Thanh Sơn - Email: tranthanhson227@gmail.com
 

Chia sẻ: