Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

11 T06 2020 - 12 T06 2020


09:00 PM – 01:00 AM
Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 30/7/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đảng bộ lần thứ III Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Kế hoạch số 01-KH/CU ngày 04/3/2020 của Chi bộ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 với khẩu hiệu "Khoa học công nghệ, kiến tạo tương lai".

Thời gian tổ chức Đại hội phiên trù bị sẽ diễn ra vào hồi 15h00, thứ 5 ngày 11/6/2020.

Thời gian tổ chức Đại hội phiên chính thức sẽ diễn ra vào hồi 8h00, thứ 6 ngày 12/6/2020.

Chia sẻ: