Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo xanh trong môi trường học tập và làm việc"

11 T12 2017 - 26 T12 2017


08:00 PM – 11:59 AM
Nhằm tạo ra một sân chơi sáng tạo cho các cá nhân trẻ cũng như nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và các vấn đề về môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững - CleanED thuộc khoa Năng lượng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (còn gọi là trường Đại học Việt Pháp) phối hợp cùng Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới WWF - Việt Nam tổ chức cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo xanh trong môi trường học tập và làm việc"
Untitled 1 (1)
  • Đối tượng tham dự: Học sinh trung học, sinh viên đại học, nhân viên của những tổ chức, cơ quan trong cả nước có thể tham dự theo nhóm hoặc cá nhân
  • Thời gian: từ 12/12 - 26/12/2017
  • Lễ trao giải: 29/12/2017
Đề xuất dài từ 1 - 3 trang, tập trung vào 3 nội dung:
  • Ý tưởng dự án
  • Tác động tới môi trường, con người xung quanh
  • Phương pháp triển khai, thực hiện ý tưởng
dang ky1

Chia sẻ: