Cuộc họp lần thứ Nhất của Cộng đồng Thiên văn trẻ Việt Nam

20 T12 2017 - 22 T12 2017


09:30 PM – 08:00 AM
Cuộc họp lần thứ Nhất của Cộng đồng Thiên văn trẻ Việt Nam (YVCA) là sự kiện đầu tiên được tổ chức dành cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam làm việc trong lĩnh vực Thiên văn học, Vật lý thiên văn và Vũ trụ học. 

Mục tiêu của cuộc họp là tạo ra một không gian giao lưu gặp gỡ nhằm gắn kết các nhà khoa học trong cộng đồng, thúc đẩy thảo luận liên ngành và tạo nền tảng cho những cơ hội cộng tác trong tương lai.

Một loạt các chủ đề sẽ được thảo luận trong cuộc họp, bao gồm: Công nghệ vệ tinh, viễn thám, hành tinh ngoại, cấu tạo sao, thiên hà và ngoại khoa, vật chất tối, năng lượng tối, hố đen ...

Thời gian: Từ 9:30 ngày 21/12/2017 đến 20:00 ngày 22/12/2017 
Địa điểm: Phòng thí nghiệm vũ trụ học thiên văn hạt cơ bản, Paris, Pháp 

Đăng ký tham dự tại: https://goo.gl/forms/j1b53bLkkMvio18k1
Thời hạn đăng ký tham dự: 6/12/2017 
 

young asstronomy
ảnh

Chia sẻ: