Café Scientifique No.9

21 T07 2022 - 21 T07 2022


04:00 AM – 05:30 AM

Tháng này, Café Scientifique No.9 sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 7 năm 2022 với 02 buổi buổi trò chuyện thú vị từ các diễn giả tài năng. Chi tiết như sau:

  • TS. Phạm Đức Bình (Khoa Vũ trụ và Ứng dụng)

An analysis on how USTH has published in journals indexed in the Scopus database over the last decade

  • TS. Nguyễn Văn Quyền (Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano)

Charge transport in Solid state metals / molecules / Metal junctions

Địa điểm và thời gian:

  • Phòng 402, Tòa nhà A21, 18 Hoàng Quốc Việt

  • 03:00 chiều, thứ Năm, ngày 21 tháng 7 năm 2022.

Hãy tham dự và chia sẻ sự kiện nhiều thông tin bổ ích, lý thú này nhé!

Cafe Scientifique 9

Chia sẻ: