Thông tin liên hệ

Trường Đại Học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 69 60 
Email: [email protected] 

Cử nhân
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 85 16 | 37 91 85 27
Email: [email protected]

Thạc sĩ
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 77 47 / 37 91 86 18
PMAB: [email protected] 
AMSN: [email protected] 
ICT: [email protected] 
WEO: [email protected] 
SA: [email protected] 
EN: [email protected] 

Sinh viên
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 72 05 
Email: [email protected]

Google Map

Bản đồ chỉ dẫn

untitled 1

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Mã bảo mật