Thông tin liên hệ

Trường Đại Học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 69 60 
Email: usth.info@usth.edu.vn 

Cử nhân
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 85 16 | 37 91 85 27
Email: admission@usth.edu.vn

Thạc sĩ
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 77 47 / 37 91 86 18
PMAB: admission-bio@usth.edu.vn 
AMSN: admission-nano@usth.edu.vn 
ICT: admission-ict@usth.edu.vn 
WEO: admission-weo@usth.edu.vn 
SA: admission-space@usth.edu.vn 
EN: admission-energy@usth.edu.vn 

Sinh viên
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 72 05 
Email: pham-thi-thanh.nga@usth.edu.vn

Google Map

Bản đồ chỉ dẫn

untitled 1

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Mã bảo mật