Liên hệ


Chi tiết xin liên hệ:

Logo moi 2
    Đồng Trưởng khoa
: TS. Nguyễn Xuân Trường 
    Địa chỉ: Tòa nhà Dịch vụ và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội,
                 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
    Emailnguyen-xuan.truong@usth.edu.vn

Chia sẻ: