Chương trình đào tạo


CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Tải về: maquette_SPACE_2015-17_v16_160101.pdf
Chương trình thạc sỹ được chia thành 4 học kỳ:
 • M1 kỳ 1 (30 ECTS): 6 môn học chung và 2 chuyên ngành
 • M1 kỳ 2 (30 ECTS): 4 môn học chung, 2 chuyên ngành và 2 tháng thực tập
 • M2 kỳ 3 (30 ECTS): 11 môn học chung
 • M2 kỳ 4 (30 ECTS): 6 tháng thực tập tại phòng thí nghiệm, học viên có cơ hội thực tập tại Pháp

maquette SPACE 2
maquette SPACE 1 

Thực hành: Học viên được thực hành trong phòng thí nghiệm, thực hành trên máy tính hoặc đi thực địa
Địa điểm:
 • Phòng máy tính
 • Phòng thí nghiệm SPACE
 • Trạm quan sát thiên văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội
 • Trạm thu ảnh vệ tinh, Trung tâm Viễn thám Quốc gia
Các môn học có tiết thực hành:
 • Điện tử và điều khiển tự động
 • Phân tích tín hiệu và xử lý ảnh
 • Viễn thông, ăng-ten, viba
 • Quan sát trái đất
 • Viễn thám
 • Tương tác hạt và vật liệu
 • Lập trình
anh07
 

 

Chia sẻ: