Giới Thiệu


1. GIỚI THIỆU CHUNG


Chương trình đào tạo thạc sĩ về Khoa học Tài chính tính toán định lượng của USTH được thiết kế và hỗ trợ bởi Viện John Von Neumann (JVN) – Đại học Quốc gia TpHCM, nhằm đào tạo những  chuyên gia về áp dụng các phương pháp toán học và tin học để giải các vấn đề định lượng trong Tài chính.

Chương trình Thạc sĩ học toàn thời gian về Khoa học Tài chính Tính toán Định lượng của USTH là chương trình thứ hai tại Việt Nam và đầu tiên tại Hà Nội, hướng đến đào tạo để học viên sau khi tốt nghiệp có được các kỹ năng :

  • Mô hình hoá các vấn đề liên quan đến Quản trị rủi ro trong thị trường Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm, xảy ra do sự thiếu thông tin hoặc do bản chất ngẫu nhiên của thị trường.
  • Kỹ năng giải các bài toán từ các mô hình theo các chuẩn quốc tế hiện đang được áp dụng rộng rãi (BASEL II, BASEL III), nhằm mục tiêu quản trị rủi ro và tối ưu lợi nhuận. 
Bên cạnh kinh nghiệm xây dựng chương trình và đào tạo trong 5 năm qua tại JVN, USTH cũng được nhiều chuyên gia hàng đầu về Tài chính Tính toán Định lượng hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn, như GS.TS. Phạm Hi Đức, GS.TS Phạm Xuân Huyên, GS.TS Monique Pontier, GS.TS Eric Moulines. Chương trình này được sự hỗ trợ của GS. TS. Nicole El Karoui, người được mệnh danh là “The Boss” của Tài chính Định lượng (theo Financial Times).
  Đến với chương trình, học viên có cơ hội được hòa nhập trong một môi trường giảng dạy quốc tế dựa trên những nghiên cứu và phát triển tiên tiến trong lĩnh vực cốt lõi của tài chính định lượng, tích lũy các kiến thức vững chắc về toán học và các phương pháp tính toán, về các mô hình định lượng trong tài chính và bảo hiểm, v.v. Ngoài ra học viên còn có cơ hội tham gia các chương trình hội thảo và thực tập nhằm áp dụng các kiến thức đã học vào trải nghiệm thực tế. Qua đó phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng phân tích và dự báo, lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc cá nhân, v.v.
Nút đăng ký tư vấn


2. ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 

- Thời gian học tập linh hoạt;

- Môi trường giảng dạy quốc tế dựa trên những nghiên cứu và phát triển tiên tiến trong lĩnh vực cốt lõi của tài chính định lượng, tích lũy các kiến thức vững chắc về toán học và các phương pháp tính toán, về các mô hình định lượng trong tài chính và bảo hiểm, v.v;

- Cơ hội tham gia các chương trình hội thảo và thực tập nhằm áp dụng các kiến thức đã học vào trải nghiệm thực tế, nhằm phát triền các kỹ năng mềm như kỹ năng phân tích và dự báo, lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc cá nhân, v.v;

- Cơ hội được học tập và làm việc tại Pháp.
 

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
 

Sau khi ra trường, học viên có thể định hướng tiếp tục con đường nghiên cứu (nghiên cứu sinh), hoặc có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tài chính (quản lý rủi ro, chứng khoán phái sinh, bảo hiểm, …) tại các ngân hàng, quỹ đầu tư…
 

DOWNLOAD HERE [Recovered]

                                                                                                

Xem thêm tại đây

 


Chia sẻ: