Đối Tác


 

Đối tác đào tạo tại Việt Nam :
 


Viện John Von Neumann (JVN) – Đại học Quốc gia TP. HCM :

 

Viện John von Neumann thuộc Đại học quốc gia Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là “JVN”) là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu công lập tại Việt nam, đại diện bởi viện trưởng, giáo sư Dương Nguyên Vũ.
 

Nút đăng ký tư vấn

Chia sẻ: