Liên hệ


1. LIÊN HỆ ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC 

PGS-TS Lương Chi Mai

Đồng Trưởng khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tel :  (+84-24) 3 212 1801
Email: [email protected]

GS Daniel Chillet

Phụ trách chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Truyền thông

Email : [email protected]

2. LIÊN HỆ TUYỂN SINH

Trịnh Thị Thu Trang – Trợ lý đào tạo

Tel :  (+84-24) 3 212 1801

Email : [email protected]

Hoàng Thị Vân Anh – Trợ lý đào tạo
Tel :  (+84-24) 3 212 1801

Email : [email protected]

 

 


Chia sẻ: