Chương trình đào tạo


Chương trình Thạc sĩ quốc tế Công nghệ Sinh học: Thực vật - Y sinh - Dược học (BPMP) của USTH bao gồm 19 học phần (tương đương 120 tín chỉ) được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với khoảng 60% giảng viên quốc tế. Bằng tốt nghiệp được cấp bởi USTH và một trường đại học đối tác của Pháp, được công nhận bởi Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ngoài các giờ học lý thuyết, học viên được tham gia thực tập tại các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn. Điều này giúp học viên tiếp thu được những kiến thức hàng đầu và tiên tiến nhất trong ngành công nghệ sinh học. Hai đợt thực tập tại các phòng thí nghiệm tại Việt Nam hoặc trên thế giới cho phép học viên có được kinh nghiệm chuyên môn trong việc thực hiện và viết báo cáo cho dự án nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, học viên còn được trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế, pháp luật và quản lý.

Mục tiêu của chương trình thạc sĩ này là để đào tạo những cán bộ quản lý đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học và tạo cơ hội cho các sinh viên Việt Nam có thể theo học lên tiến sĩ.
------

THÔNG TIN LIÊN QUAN
- Giới thiệu
- Đối tác
- Giảng viên và cán bộ
- Tuyển sinh
- Liên hệ
 

Chia sẻ: