Giới thiệu Chương trình Cử nhân


Chương trình cử nhân khoa học của USTH đào tạo theo tiến trình Bologna với thời gian đào tạo 3 năm, trong đó có 1 năm đại cương và 2 năm chuyên ngành. 

Chương trình được thiết kế chặt chẽ dựa trên Hệ thống chuyển đổi và tích lũy tín chỉ châu Âu-  European Credit Transfer and Accumulation System (ETCS, gồm 180 tín chỉ/ 3 năm học, tạo thuận lợi cho sinh viên khi muốn trao đổi học thuật hoặc học tiếp tại các trường đại học khác tại Pháp hoặc châu Âu. Đặc biệt, các chương trình cử nhân của USTH đã được kiểm định và công nhận đạt chuẩn bởi Hội đồng cấp cao đánh giá về nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES). 
 

Sinh viên năm thứ 3 sẽ có thời gian thực tập tốt nghiệp từ 3-6 tháng tại các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp ở Việt Nam, Pháp và nhiều nước trên thế giới.

Trường có chương trình bổ trợ 3 tháng hoặc 10 tháng cho sinh viên có kiến thức Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin đáp ứng chuẩn đầu vào nhưng tiếng Anh cần cải thiện thêm.
 

tien trinh dao tao chuong trinh cu nhan khoa hoc usth

Chia sẻ: