Cử nhân ngành Nước - Môi trường - Hải dương học


1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
 

Ngày nay Trái đất đang đối mặt với nhiều vấn đề môi trường cấp bách và Việt Nam đang rất cần những kỹ sư, những nhà nghiên cứu môi trường trình độ cao. Với ngành Nước - Môi trường - Hải dương học ở USTH (WEO), sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức nền tảng và cần thiết về những vấn đề môi trường hiện nay như biến đổi khí hậu, ô nhiễm công nghiệp và nông nghiệp cho đất, nước và không khí... 

Sau ba năm học chương trình cử nhân, sinh viên sẽ thu được các kiến thức chuyên sâu về các quá trình sinh - lý - hóa liên quan đến môi trường, có thể cải tiến các quá trình cũng như những phản ứng hóa học có thể gặp trong công việc nghiên cứu về môi trường... Sinh viên tốt nghiệp cam kết học tập nhiều hơn nữa về khoa học môi trường, có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường bền vững; sinh viên cũng sẽ thể hiện sự xuất sắc về tư duy phản biện, tác phong làm việc chuyên nghiệp, giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả

Do đó, sinh viên tốt nghiệp ngành Nước- Môi trường- Hải dương học  có trình độ học vấn được quốc tế công nhận trong lĩnh vực Khoa học môi trường ứng dụng trong nghiên cứu hoặc ứng dụng công nghiệp.

Với một nền tảng khoa học vững chắc kết hợp cùng việc thực hành trên lớp và kỹ thuật ứng dụng, sinh viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội học cao lên bằng Thạc sĩ hoặc làm việc cho các công ty tư nhân hoặc công ty nhà nước.
 

2. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

     
Chương trình học của WEO cung cấp một nền tảng vững chắc về hóa, lý, toán và giao tiếp. Chương trình cũng xây dựng kiến thức trọng tâm về khoa học môi trường (sinh thái học, hóa học nước môi trường, khoa học đất, hải dương học và thủy học), giúp sinh viên thông thạo các phương pháp nghiên cứu môi trường và hiểu các quá trình hóa học để đánh giá ảnh hưởng môi trường như ô nhiễm nước, đất và không khí. Để hoàn thành và mở rộng kiến thức nền tảng về khoa học môi trường, sinh viên sẽ phải hoàn thiện một bài “dự án nhóm” và phải trải qua 3 tháng thực tập đề tài tốt nghiệp, cũng như phải tham gia một số các môn học tự chọn.
 
 
Năm   Môn học Tín chỉ
Năm 2 Kì 3 Khoa học quản lý Luật sở hữu trí tuệ 1
Quản lý dự án 1
Ngoại ngữ Tiếng Pháp 8
Môn khoa học Xác xuất thông kê 3
Nguyên lý nhiệt động lực học 3
Thủy động lực học 3
Hóa hữu cơ 4
Hóa học môi trường nước 3
Hóa phân tích 3
Sinh Thái và đa dạng sinh học 3
Kì 4   Vi sinh 3
Thủy văn 3
Hải dương học 3
Khoa học đất 3
Phát triển bền vững 2
Đánh giá tác động môi trường 2
Biến đổi khí hậu 3
Ô nhiễm nước 3
Xử lý dữ liệu 2
Môn tự chọn (chọn  2 trong 5 môn) Ô nhiễm không khí 2
Ô nhiễm đất 2
Geographic Information System 2
Độc tố học môi trường 2
Đại cương về sinh học biển 2
      TỔNG SỐ TÍN CHỈ 60
Năm 3 Kì 5 Khoa học quản lý Kỹ năng viết khoa học 2
Ngoại ngữ Tiếng Pháp 7
Môn khoa học Phương pháp số 4
Mô hình sinh thái 3
Động thái hải dương học 2
Phân tích hóa học bằng công cụ
Phương pháp phân tích chiết tách
Quang phổ và phân tích quang phổ
Điện hóa
8
3
3
2
Quang hóa 2
Kì 6 Môn khoa học Kim loại và chất xúc tác 4
Tái chế và xử lý chất thải 2
Xử lý nước
Xử lý nước uống/sinh hoạt
Xử lý nước thải
5
2.5
2.5
Quản lý môi trường 2
Hải dương học nâng cao 3
Môn tự chọn (chọn  2 trong 4 môn) Xử lý ô nhiễm không khí 2
Xử lý ô nhiễm đất 2
Chỉ tiêu sinh học đánh giá môi trường 2
Quản lý chất thải rắn và nguy hại 2
  Dự án nhóm 3
  Thực tập tốt nghiệp 9
      TỔNG SỐ TÍN CHỈ 60

 

3. ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành theo Quyết định số 130/QĐ-ĐHKHCNHN ngày 02 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, xem tại đây

 

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP


Cao học và sự nghiệp nghiên cứu

Bằng cử nhân sẽ cho phép sinh viên đăng ký vào học Thạc sĩ Môi trường - Nước - Hải dương học tại USTH hoặc bất kỳ các khóa học Thạc sĩ ngành khoa học môi trường. Chương trình Thạc sĩ sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu của các môn học chuyên môn về môi trường. Điều này giúp cho sinh viên có thể học cao lên hoặc làm việc nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực như quản lý nguồn nước, nghiên cứu ô nhiễm và xử lý nước, quá trình sinh địa hóa học và sinh thái học, hải dương học và thủy học.

Thêm vào đó, chương trình còn tạo nhiều cơ hội thực tập và học cao học tại hơn 60 trường đại học và viện nghiên cứu ở Pháp. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có những cơ hội tốt để trở thành những chuyên gia cố vấn, giảng viên hoặc những nhà nghiên cứu tại một trong số những cơ sở đối tác của trường.

Kinh doanh và nghề nghiệp lĩnh vực công nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp tiềm năng cho các sinh viên tốt nghiệp ngành Nước- Môi trường- Hải dương học  đầy triển vọng. Sinh viên tốt nghiệp sẽ là những ứng viên lý tưởng cho các công việc ở các tổ chức chuyên về lĩnh vực môi trường đầy tính cạnh tranh. Với một nền tảng khoa học vững chắc kết hợp với thực hành trên lớp và ứng dụng các kỹ thuật và khoa học môi trường, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí công việc khởi đầu trong ngành kinh doanh và công nghiệp, đặc biệt là:

  • Biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường liên quan
  • Đánh giá tác động môi trường
  • Hóa học xanh ứng dụng vào ngành công nghiệp hóa học
  • Quản lý và xử lý chất lượng nước và không khí
  • Tái chế và xử lý đất và rác thải
  • Phát triển bền vững
  • Các công việc liên quan ngành môi trường ở các công ty trong nước và quốc tế có trụ sở ở Việt Nam như Veolia, Compagnie National du Rhône, Bosch, Sanicon, SEEN, hoặc các tổ chức Phi chính phủ ...
 
Nút đăng ký tư vấn

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ


- Về chương trình đào tạo: 
 Khoa Nước - Môi trường - Hải dương học 
 Điện thoại: (+84-24) 37 91 72 06
 Email: weo_dept@usth.edu.vn        
 Địa chỉ: Phòng 306, tầng 3, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Về tuyển sinh 
 Phòng Quản lý Đào tạo 
 Tel: (+84-24) 3791 7748
 Hotline:  +84-8 88 55 77 48 / +84-9 14 80 60 06 
 Email: admission@usth.edu.vn 
 Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

                             
Tìm hiểu thêm: 

Cựu sinh viên ngành Nước- Môi trường- Hải dương học trên bản đồ thế giới
Nhà báo Lưu Hương: Cảm ơn USTH đã đưa con tôi đến với khoa học
Ngành Nước- Môi trường- Hải Dương học: Phong phú và triển vọng

         


Chia sẻ: