Chương trình Tiếng Anh tăng cường 1 năm


1. THÔNG TIN CHUNG
Chương trình tiếng Anh tăng cường (1 năm) được xây dựng nhằm giúp các sinh viên đã trúng tuyển vào USTH nhưng tiếng Anh cần cải thiện thêm trước khi học chương trình hệ đại học chính khóa. 

Gồm 2 chương trình:

  • Chương trình Tiếng Anh Giao tiếp (500 giờ)
  • Chương trình Tiếng Anh Khoa học (200 giờ) 

 

Chương trình Tiếng Anh Tổng quát

Chương trình tiếng Anh  Khoa học

Học kì

Khóa mùa xuân và mùa thu

Học kỳ 2

Số tín chỉ

40

20

Tổng số giờ

500 giờ

200 giờ

Điều kiện

Không

Không

 

2. MỤC TIÊU

Chương trình Tiếng anh Khoa học

Mục đích chính của khóa học nhằm giúp sinh viên có thể làm quen với các thuật ngữ khoa học bằng tiếng anh. Chương trình cũng giúp sinh viên có thể củng cố vững chắc các kiến thức của các môn khoa học (toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học) đã được dạy trong chương tình phổ thông. Hơn nữa, chương trình học cũng sẽ đưa thêm các kiến thức nền tảng của khoa học, nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có thể sẵn sàng theo học chương trình học đại học năm thứ nhất tại trường

Chương trình Tiếng anh Tổng quát

  • Chương trình Tiếng Anh Giao tiếp giúp học viên nâng cao trình độ cả 4 kỹ năng trong Tiếng Anh bao gồm Đọc, Nghe, Nói, Viết nhằm đạt được trình độ Tiếng Anh phù hợp để có thể theo học các môn học Tiếng Anh chuyên ngành của B1.
  • Kết thúc chương trình học viên tham gia đầy đủ khóa học dự kiến sẽ đạt trình độ tương đương từ 4.5 đến 5.5 IELTS.

3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Chương trình Tiếng anh Khoa học

Tùy thuộc vào đặc điểm của từng môn học, các môn học thường được chia làm ba phần chính: lý thuyết, bài tập và thực hành. Trong phần lý thuyết, các bạn sinh viên sẽ được củng cố và tóm tắt toàn bộ kiến thức đã được học tại chương trình cấp 3 bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bạn sinh viên cũng được học nâng cao một phần kiến thức khoa học nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có thể thu nhận kiến thức nhanh hơn với các chương trình học của năm thứ nhất. Đối với giờ bài tập, các bạn sinh viên có thời gian để làm bài và giải đáp các thắc mắc gặp phải trong giờ lý thuyết với sự giúp đỡ của các giảng viên. Phần thực hành, các bạn sinh viên sẽ được tìm hiểu kỹ hơn bằng trực quan về các kiến thức đã được học trong phần lý thuyết và bài tập. Ngoài ra với phần thực hành, sinh viên sẽ được trang bị sâu hơn các kỹ năng trong phòng thí nghiệm như kỹ năng an toàn, thực hành với các hợp chất hóa học, tìm hiểu về các quá trình vật lý, sinh học hay tin học.

Chương trình Tiếng anh Tổng quát 

Các khóa học Tiếng Anh áp dụng những phương pháp dạy và học như sau:

  • Lấy học viên làm trung tâm: Khóa học lấy người học và việc học làm trung tâm của mọi hoạt động và công tác giảng dạy.
  • Tính chủ động của người học: Các học viên được chủ động trong lớp học và có khả năng làm việc đôc lập.
  • Học thông qua trải nghiệm: Trong  khóa học, học viên có cơ hội được áp dụng những kiến thức đã học bằng nhiều cách khác nhau.
  • Làm việc đôi và làm việc nhóm: Học viên được tham gia các bài tập nhóm/ đôi trong các hoạt động học tập trên lớp và ở nhà nhằm giúp tăng kỹ năng làm việc nhóm. 

4. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Tiếng anh Khoa học

Môn học

Tổng số giờ học trên lớp

(giờ)

Số tín chỉ

(ECTS)

Toán

40

4

Vật lý

40

4

Hóa học

40

4

Sinh học

40

4

Tin học

40

4

Tổng số

200

20

Chương trình Tiếng anh Giao tiếp 

 Giai đoạn

Môn học

Tổng số giờ học trên lớp

(giờ)

Số tín chỉ

(ECTS)

Giai đoạn 1 – Học kỳ 1

Kỹ năng Đọc 1

50

4

Kỹ năng Nghe 1

50

4

Kỹ năng Nói 1

50

4

Kỹ năng Viết 1

50

4

Giai đoạn 2 – Học kỳ 1

Kỹ năng Đọc 2

40

3

Kỹ năng Nghe 2

40

3

Kỹ năng Nói 2

40

3

Kỹ năng Viết 2

40

3

Giai đoạn 3 – Học kỳ 2

Kỹ năng Đọc 3

35

3

Kỹ năng Nghe 3

35

3

Kỹ năng Nói 3

35

3

Kỹ năng Viết 3

35

3

Tổng số 500 40

5. THÔNG TIN LIÊN HỆĐ

 Khoa Đào tạo Đại cương

 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 Địa chỉ:   Phòng 807,Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại:   +84-24 37 91 85 16 


Chia sẻ: