Chương trình Tiếng Anh bổ trợ


Chương trình tiếng Anh chuyển tiếp lên Đại học (tiếng Anh B0)
dành cho sinh viên trúng tuyển hệ 04 năm

Chương trình được giảng dạy vào năm đầu trong chương trình cử nhân. Với cường độ học phù hợp, Tiếng Anh B0 giúp sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh đầu vào hệ cử nhân có thể cải thiện và nâng cao trình độ tiếng Anh. Chương trình được thiết kế với 03 học kỳ, cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh khoa học đồng thời giúp sinh viên nâng tầm kỹ năng tiếng Anh để làm quen với môi trường đại học quốc tế.

Sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh B0, sinh viên sẽ theo học chính thức chương trình đào tạo cử nhân hệ 03 năm.

Trình độ đầu vào Chương trình Tiếng Anh B0 được đánh giá qua phỏng vấn đầu vào và bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh. (Chi tiết về bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh vui lòng xem tại đây).

Tiếng Anh B0 là chương trình chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ bắt buộc cho chương trình đào tạo các môn khoa học bằng tiếng Anh ở bậc đại học. Đây là chương trình điều kiện, được tính là cơ sở để học chương trình cử nhân hệ 03 năm. Kết quả không được tính vào kết quả chung để xét tốt nghiệp.

Bảng tóm tắt thông tin về Chương trình Tiếng Anh B0
 
Đối tượng sinh viên

Sinh viên trúng tuyển hệ 04 năm

Trình độ tương đương IELTS 0 – 3.5 (*)(**)
Cấu trúc chương trình

Học kỳ 1: Tiếng Anh giai đoạn 1

Học kỳ 2: Tiếng Anh giai đoạn 2

Học kỳ 3: Tiếng Anh giai đoạn 3 và Tiếng Anh khoa học

Thời gian

700h, trong đó :

  • 500h Tiếng Anh Cơ bản và Học thuật tương đương 40 tín chỉ

  • 200h Tiếng Anh Khoa học tương đương 20 tín chỉ (Thông tin chi tiết chương trình theo dõi tại đây)

 (*) USTH chấp nhận 2 chứng chỉ là IELTS và TOEFL iBT, vui lòng xem bảng quy đổi tiếng Anh tương đương tại đây. Trong trường hợp thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khác - như Pearson hoặc Cambridge, sinh viên sẽ được xem xét theo từng trường hợp. Các chứng chỉ được công nhận trong vòng 2 năm 3 tháng kể từ ngày thi.

(**) Thí sinh chưa có chứng chỉ sẽ được đánh giá trình độ Tiếng Anh khi phỏng vấn tuyển sinh và qua kỳ thi kiểm tra trình độ đầu vào. (Chi tiết về bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh vui lòng xem tại đây)
 

Nút đăng ký tư vấn

LIÊN HỆ

-Về chương trình đào tạo: 
 Trung tâm Ngoại ngữ 
 Tel: (+84-24) 37 91 85 27 
 Email: fl_centre@usth.edu.vn
 Địa chỉ: Phòng 107, tầng 1, tòa nhà A21, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Về tuyển sinh 
Phòng Quản lý Đào tạo
Tel: (+84-24) 3791 7748 
Hotline:  +84-8 88 55 77 48 / +84-9 14 80 60 06
Email: admission@usth.edu.vn 
Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

Tìm hiểu thêm:

Lý Do Lựa Chọn USTH
Cựu sinh viên ngành Công nghệ sinh học trên bản đồ thế giới
Cựu sinh viên ngành Nước- Môi trường- Hải dương học trên bản đồ thế giới
Theo chân cựu sinh viên Năng lượng đi khắp thế giới
“Vòng quanh thế giới” thăm cựu sinh viên ngành Công nghệ nano

 
 


Chia sẻ: