Tiêu chí tuyển sinh chung


Hình thức tuyển sinh

1.    Hàng năm Trường tổ chức 02 đợt tuyển sinh (vào tháng 1 và tháng 7)

2.    Công tác tuyển sinh được tiến hành theo hai bước:

 • Sơ tuyển hồ sơ ứng viên;
 • Phỏng vấn trực tiếp ứng viên do hội đồng đánh giá năng lực gồm các nhà khoa học Pháp và Việt Nam thực hiện.

Điều kiện dự tuyển

 • Điều kiện về văn bằng
 • Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký (hoặc tương đương).
 • Hoặc,
 • Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký, có kết quả học tập đạt loại xuất sắc (tương đương với 9,0/10 trở lên).
 • Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Điều kiện về đề cương nghiên cứu

 • Đề cương nghiên cứu bao gồm các nội dung sau
 • Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;
 • Lý do lựa chọn đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;
 • Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;
 • Mục tiêu nghiên cứu;
 • Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;
 • Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;
 • Điều kiện dự kiến về Phòng thí nghiệm và kinh phí nghiên cứu;
 • Kết quả mong đợi
 • Đề xuất người hướng dẫn.

        Lưu ý:

Đề cương nghiên cứu của thí sinh được coi là hợp lệ khi có xác nhận và chữ ký của các nhà khoa học được đề xuất hướng dẫn.

Thí sinh được khuyến khích lựa chọn đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn trong danh mục các đề tài nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh tại ĐHKHCNHN. Danh sách này được cập nhật thường xuyên tại Khoa Đào tạo Tiến sĩ và tại đường link: http://www.usth.edu.vn/en/programusth/phd/doctoral-school-at-usth-72.html

Trong trường hợp thí sinh tự đề xuất đề tài nghiên cứu và hoặc người hướng dẫn, Khoa Đào tạo Tiến sĩ hỗ trợ thí sinh liên hệ người hướng dẫn và hoặc đề tài nghiên cứu phù hợp và hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển. Hội đồng khoa học Khoa Đào tạo Tiến Sĩ quyết định cuối cùng về đề xuất đề tài nghiên cứu và hoặc người hướng dẫn của thí sinh.

Điều kiện về cán bộ hướng dẫn

 • Tối đa hai người: Một nhà khoa học Việt Nam và một nhà khoa học quốc tế (đang làm việc tại Việt Nam, Pháp hoặc các nước khác) trong đó có ít nhất một người hướng dẫn của Trường;
 • Có học vị tiến sĩ trở lên và ít nhất 03 năm công tác tính từ thời điểm có học vị Tiến sĩ; đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; là tác giả chính tối thiểu 01 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus - Elsevier hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;
 • Được Hội đồng khoa học Khoa Đào tạo Tiến sĩ công nhận đủ điều kiện hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh.*

*Hội đồng khoa học Khoa Đào tạo Tiến sĩ công nhận các nhà khoa học đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh dựa trên thành tích nghiên cứu và công bố quốc tế trong 03 năm gần nhất.

  Điều kiện về trình độ ngoại ngữ

 • Miễn đối với người có bằng tốt nghiệp chương trình đại học và/hoặc cao học toàn thời gian ở nước ngoài với ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh;
 • Chứng chỉ tiếng AnhTOEFL iBT 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

Các điều kiện khác

 • Có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có đủ sức khoẻ để học tập;
 • Có ít nhất hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành thí sinh ứng tuyển. Những người giới thiệu này cần có thời gian giảng dạy thí sinh ở bậc đại học và/ hoặc thạc sĩ hoặc có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.
Xem thông báo tuyển sinh hệ tiến sĩ năm 2017 tại đây 

Chia sẻ: