Tổng Quan Chương Trình Tiếng Anh


Tổng Quan Chương Trình Tiếng Anh niên khóa 2018-2019

Dành cho hệ cử nhân B1

  1. Tổng quan:

    Khóa tiếng Anh mùa thu

Khóa học nhằm nâng cao khả năng tiếng Anh của sinh viên trong năm đầu tiên với nội dung đào tạo đi sâu vào bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; hướng đến mục tiêu giúp người học có đủ khả năng đạt IELTS từ 5.5 trở lên sau khi kết thúc khóa học.

         Khóa học tiếng Anh mùa xuân

Khóa học bao gồm ba nội dung :

  • Nắm bắt nhu cầu nghe hiểu các bài giảng được truyền đạt hoàn toàn bằng tiếng Anh – vốn là đặc thù đào tạo của Nhà trường, khóa học đưa vào giảng dạy môn học nghe và ghi chép ý nhằm cung cấp cho sinh viên/học viên những kỹ năng cần thiết để ghi chép và sử dụng hiệu quả các ghi chép cho việc hiệu đính bài học.
  • Với kỹ năng thuyết trình, sinh viên có thể thuyết trình trước đám đông một cách tự tin, hiệu quả và nội dung của tất cả các bài thuyết trình đều là các đề tài khoa học gần gũi và được sinh viên quan tâm.
  • Môn viết học thuật đi vào hướng dẫn sinh viên phân tích, diễn giải, tóm tắt, tổng hợp và tham khảo khi viết các bài viết chuyên sâu trên cơ sở sử dụng các ý tưởng riêng, không sao chép của người viết.
      2. Chương trình học

 Tổng thời lượng: 160 giờ ( chỉ học trong năm thứ Nhất)

Chương trình bao gồm 2 khóa học:

+Khóa mùa thu: 100 giờ

+Khóa mùa xuân: 60 giờ

 

PHÂN BỔ TÍN CHỈ:  (tổng số tín chỉ =15)

Cụ thể các môn học như sau:

 Khóa mùa thu:

 

Thứ tự

Môn học

Số tín chỉ

1

Kỹ năng đọc cơ bản

2

2

Kỹ năng Viết cơ bản

3

3

Kỹ năng Nghe cơ bản

2

4

Kỹ năng Nói cơ bản

3

 

Khóa mùa xuân:

 

Thứ tự

Môn học

Số tín chỉ

1

Kỹ năng Thuyết trình

1.5

2

Kỹ năng Nghe và Ghi chép

2

3

Kỹ năng Viết học thuật

1.5

 

  1. Quy định và các văn bản liên quan


QUY ĐỊNH MIỄN HỌC ĐỐI VỚI KHÓA TIẾNG ANH MÙA THU

 Các trường hợp sau đủ điều kiện miễn học và thi đối với các môn tiếng Anh của học kỳ I bao gồm:

1/ Có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên còn hiệu lực (không kỹ năng nào dưới 5.0)
2/ Có chứng chỉ TOEFL iBT từ 70 điểm trở lên còn hiệu lực
 

Điểm tổng kết của các môn miễn học sẽ được quy đổi từ điểm IELTS/TOEFL mà sinh viên đã đạt được.
Những sinh viên này sẽ vẫn phải tham gia các môn học của học kỳ 2

  •  Các sinh viên là công dân của những nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức đủ điều kiện miễn học đối với tất cả các môn tiếng Anh. Tuy nhiên các sinh viên phải tham gia bài kiểm tra cuối khóa của tất cả các môn học để tính điểm trung bình môn học.

 Các trường hợp sau sẽ được xem xét miễn học theo từng trường hợp cụ thể:

1/ Có chứng chỉ tiếng Anh không thuộc một trong những trường hợp trên;
2/ Có bảng điểm tiếng Anh trong ít nhất một năm học tại một trường cao đẳng/đại học khác;
3/ Hoàn thành ít nhất một năm học tại trường có sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.

 Để được miễn học, sinh viên cần nộp về văn phòng khoa Ngoại ngữ:

  • Đơn xin miễn học download tại đây
  • Bản sao công chứng các giấy tờ, chứng chỉ liên quan.

Chia sẻ: