Tổng Quan Chương Trình Tiếng Anh


Giới thiệu chung

Hiện tại, Trung tâm Ngoại ngữ FLC - USTH đảm nhận đào tạo các học phần của chương trình tiếng Anh chính quy.

Sinh viên được củng cố nền tảng tiếng Anh cần thiết để học các môn khoa học với sự giảng dạy của các giảng viên người bản ngữ và người Việt sử dụng tiếng Anh thành thục, có bằng cấp và chuyên môn sư phạm cùng môi trường học tập quốc tế năng động.

Về phương pháp giảng dạy, Trung tâm chú trọng đi theo đường hướng phát triển kỹ năng và hành động giúp sinh viên thực hành, phát triển cũng như duy trì lâu dài khả năng Anh ngữ.

Chương trình đào tạo tiếng Anh tại FLC - USTH được thiết kế hướng tới các mục tiêu cụ thể như sau : 

 • Trang bị nền tảng tiếng Anh cần thiết cho sinh viên trước khi bước vào học các môn khoa học được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.

 • Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên: nghe và ghi chép, thuyết trình, viết khoa học, làm việc nhóm. Đây là các kỹ năng cần thiết giúp sinh viên chủ động và làm việc hiệu quả hơn trong nhiều môi trường khác nhau.

Trung tâm Ngoại ngữ FLC - USTH tổ chức giảng dạy các chương trình Tiếng Anh dưới đây:

 1. Chương trình Tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ Cơ bản và Nâng cao (Tiếng Anh B1)
 2. Chương trình tiếng Anh năm 01 dành cho sinh viên thuộc hệ đào tạo cử nhân 03 năm ngành Hàng không
 3. Chương trình tiếng Anh năm 01 dành cho sinh viên thuộc hệ đào tạo cử nhân 04 năm: Tiếng Anh chuyển tiếp lên Đại học (Tiếng Anh B0)
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH NĂM 01 
DÀNH CHO SINH VIÊN THUỘC HỆ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN 03 NĂM VÀ HỆ THẠC SĨ (*)(**)

*Sinh viên tốt nghiệp cử nhân USTH trúng tuyển hệ thạc sĩ M1 được miễn học tiếng Anh.

** Ngoài tiếng Anh B1, chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân trường ngoài trúng tuyển hệ Thạc sĩ M1 còn được bổ sung thêm 60 giờ tiếng Anh trung cấp được thiết kế theo format của chương trình tiếng Anh IELTS.

1. Chương trình Tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ Cơ bản và Nâng cao (Tiếng Anh B1)

Chương trình tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ Cơ bản và Nâng cao (Tiếng Anh B1) dành cho các đối tượng sinh viên được liệt kê dưới đây :

 • Sinh viên trúng tuyển hệ 03 năm và đạt trình độ đầu vào theo yêu cầu của chương trình cử nhân 03 năm (Trình độ đầu vào của USTH được quy định  tương đương IELTS 5.0 trở lên).
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh B0 dành cho sinh viên hệ 04 năm.
 • Sinh viên thuộc hệ 03 năm đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh hè.
 • Sinh viên thuộc hệ 03 năm đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh tăng cường B1.
 • Sinh viên tốt nghiệp cử nhân các trường khác trúng tuyển hệ thạc sĩ M1 tại USTH.

Tiếng Anh B1 trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc học tập các môn khoa học trong chương trình cử nhân và thạc sĩ thông qua tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và nâng cao.

Chương trình này sẽ giúp nâng tầm kỹ năng tiếng Anh của sinh viên để làm quen với môi trường đại học quốc tế.

Trình độ đầu vào Tiếng Anh B1 được đánh giá qua phỏng vấn đầu vào và bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh. (Chi tiết về các kỳ kiểm tra trình độ Tiếng Anh vui lòng xem tại đây).

Tiếng Anh B1 là chương trình chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ bắt buộc cho chương trình đào tạo các môn khoa học bằng tiếng Anh ở bậc đại học. Kết quả học tập được tính vào kết quả học tập chung để xét tốt nghiệp.

Bảng tóm tắt thông tin về Chương trình Tiếng Anh B1
 
Đối tượng sinh viên
 • Sinh viên trúng tuyển hệ 03 năm và đạt trình độ đầu vào theo yêu cầu của chương trình cử nhân hệ 03 năm (Trình độ đầu vào của USTH được quy định tương đương IELTS 5.0 trở lên) (*) (**)

 • Sinh viên trúng tuyển hệ 04 năm đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh B0

 • Sinh viên trúng tuyển hệ 03 năm đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh hè

 • Sinh viên trúng tuyển hệ 03 năm đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh tăng cường B1

 • Sinh viên tốt nghiệp cử nhân các trường khác trúng tuyển hệ thạc sĩ M1 tại USTH

Cấu trúc chương trình Tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ Cơ bản và Nâng cao
Thời gian
 • 100h 

 • Tương đương 8 tín chỉ

 

(*) USTH chấp nhận 2 chứng chỉ là IELTS và TOEFL IBT, vui lòng xem bảng quy đổi tiếng Anh tương đương tại đây. Trong trường hợp theo dõi hệ thống tiếng Anh khác - như Pearson hoặc Cambridge-, sinh viên sẽ được xem xét theo từng trường hợp. Các chứng chỉ được công nhận trong vòng 2 năm 3 tháng kể từ ngày thi. 

(**) Thí sinh chưa có chứng chỉ sẽ được đánh giá trình độ Tiếng Anh khi phỏng vấn tuyển sinh và qua kỳ thi kiểm tra trình độ đầu vào. (Chi tiết về bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh vui lòng xem tại đây).

2. Chương trình tiếng Anh năm 01 dành cho sinh viên thuộc hệ đào tạo cử nhân 03 năm ngành Hàng không

Bên cạnh Chương trình Tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ Cơ bản và Nâng cao (tiếng Anh B1) áp dụng cho sinh viên toàn trường, sinh viên ngành Hàng không còn học thêm học phần Tiếng Anh Hàng không (Tiếng Anh B1 Hàng không):

 • Tiếng Anh B1 là chương trình chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ bắt buộc cho chương trình đào tạo các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học.
 • Tiếng Anh Hàng không là chương trình tiếp sau phần cơ bản và nâng cao, giúp sinh viên sử dụng được ngôn ngữ chuyên ngành của ngành Hàng không. Kết quả học tập được tính vào kết quả học tập chung để xét tốt nghiệp.
Bảng tóm tắt thông tin về Chương trình Tiếng Anh B1 Hàng không
 
Đối tượng sinh viên Sinh viên ngành Hàng không
Cấu trúc chương trình
 • Tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ Cơ bản và Nâng cao

 • Tiếng Anh Hàng không

Thời gian

200h (trong năm học chính khóa) trong đó :

 • 100h tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và nâng cao, tương đương 08 tín chỉ

 • 100h tiếng Anh Hàng không, tương đương 02 tín chỉ

3. Chương trình tiếng Anh năm 01 dành cho sinh viên thuộc hệ đào tạo cử nhân hệ 04 năm: Tiếng Anh chuyển tiếp lên Đại học (Tiếng Anh B0)

Chương trình tiếng Anh chuyển tiếp lên Đại học (tiếng Anh B0) dành cho sinh viên trúng tuyển hệ 04 năm.

Chương trình được giảng dạy vào năm đầu trong chương trình cử nhân. Với cường độ học phù hợp, Tiếng Anh B0 giúp sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh đầu vào hệ cử nhân có thể cải thiện và nâng cao trình độ tiếng Anh. Chương trình được thiết kế với 03 học kỳ, cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh khoa học đồng thời giúp sinh viên nâng tầm kỹ năng tiếng Anh để làm quen với môi trường đại học quốc tế.

Sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh B0, sinh viên sẽ theo học chính thức chương trình đào tạo cử nhân hệ 03 năm.

Trình độ đầu vào Chương trình Tiếng Anh B0 được đánh giá qua phỏng vấn đầu vào và bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh. (Chi tiết về bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh vui lòng xem tại đây).

Tiếng Anh B0 là chương trình chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ bắt buộc cho chương trình đào tạo các môn khoa học bằng tiếng Anh ở bậc đại học. Đây là chương trình điều kiện, được tính là cơ sở để học chương trình cử nhân hệ 03 năm. Kết quả không được tính vào kết quả chung để xét tốt nghiệp.

Bảng tóm tắt thông tin về Chương trình Tiếng Anh B0
 
Đối tượng sinh viên

Sinh viên trúng tuyển hệ 04 năm

Trình độ tương đương IELTS 0 – 4.0 (*)(**)
Cấu trúc chương trình

Học kỳ 1: Tiếng Anh giai đoạn 1

Học kỳ 2: Tiếng Anh giai đoạn 2

Học kỳ 3: Tiếng Anh giai đoạn 3 và Tiếng Anh khoa học

Thời gian

700h, trong đó :

 • 500h Tiếng Anh Cơ bản và Học thuật tương đương 40 tín chỉ

 • 200h Tiếng Anh Khoa học tương đương 20 tín chỉ. Thông tin chi tiết chương trình theo dõi tại đây.

 

(*) USTH chấp nhận 2 chứng chỉ là IELTS và TOEFL iBT, vui lòng xem bảng quy đổi tiếng Anh tương đương tại đây. Trong trường hợp thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khác - như Pearson hoặc Cambridge, sinh viên sẽ được xem xét theo từng trường hợp. Các chứng chỉ được công nhận trong vòng 2 năm 3 tháng kể từ ngày thi.

(**) Thí sinh chưa có chứng chỉ sẽ được đánh giá trình độ Tiếng Anh khi phỏng vấn tuyển sinh và qua kỳ thi kiểm tra trình độ đầu vào. (Chi tiết về bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh vui lòng xem tại đây)

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với Phòng Quản lí đào tạo.

Địa chỉ: Phòng 102, Tầng 1, Tòa nhà A21, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18B Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Email: admission@usth.edu.vn
ĐT: 024 37917748/ 0888557748


Chia sẻ: