Tổng Quan Chương Trình Tiếng Anh


1. Tổng quan:

  1. Khóa tiếng Anh mùa thu B1-M1
Khóa học nhằm nâng cao khả năng tiếng Anh của sinh viên Cử nhân và học viên Thạc sĩ năm đầu tiên với nội dung đào tạo đi sâu vào bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; hướng đến mục tiêu giúp người học có đủ khả năng đạt IELTS từ 5.5 trở lên sau khi kết thúc khóa học.
Chương trình cũng giúp trang bị cho sinh viên/ học viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học công nghệ thông qua các tài liệu học tập và các hình thức khuyến khích sinh viên đọc hiểu chuyên sâu về nhiều lĩnh vực.
Đặc biệt, nắm bắt nhu cầu nghe hiểu các bài giảng được truyền đạt hoàn toàn bằng tiếng Anh – vốn là đặc thù đào tạo của Nhà trường, khóa học đưa vào giảng dạy môn học nghe và ghi chép ý nhằm cung cấp cho sinh viên/học viên những kỹ năng cần thiết để ghi chép và sử dụng hiệu quả các ghi chép cho việc hiệu đính bài học.
  1. Khóa học tiếng Anh mùa xuân B1
Khóa học bao gồm hai nội dung là giảng dạy kỹ năng thuyết trình và viết học thuật bằng tiếng Anh.
Với kỹ năng thuyết trình, sinh viên có thể thuyết trình trước đám đông một cách tự tin, hiệu quả và nội dung của tất cả các bài thuyết trình đều là các đề tài khoa học gần gũi và được sinh viên quan tâm.
Môn viết học thuật đi vào hướng dẫn sinh viên phân tích, diễn giải, tóm tắt, tổng hợp và tham khảo khi viết các bài viết chuyên sâu trên cơ sở sử dụng các ý tưởng riêng, không sao chép của người viết.

2. Chương trình học

 
Untitled 2

3. Quy định và các văn bản liên quan


QUY ĐỊNH MIỄN HỌC ĐỐI VỚI KHÓA TIẾNG ANH MÙA THU M1/B1
 
  1. Các trường hợp sau đủ điều kiện miễn học và thi đối với các môn tiếng Anh cơ bản và IELTS:
1/ Có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên còn hiệu lực (không kỹ năng nào dưới 5.0)
2/ Có chứng chỉ TOEFL iBT từ 70 điểm trở lên còn hiệu lực
3/ Có chứng chỉ TOEFL PBT từ 500 điểm trở lên còn hiệu lực
Điểm tổng kết của các môn miễn học sẽ được quy đổi từ điểm IELTS/TOEFL mà sinh viên đã đạt được.
Những sinh viên này sẽ vẫn phải hoàn thành môn học Nghe-ghi chép tiếng Anh và tiếng Anh khoa học.
 
  1. Các sinh viên là công dân của những nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức đủ điều kiện miễn học đối với tất cả các môn tiếng Anh. Tuy nhiên:
1/ Sinh viên hệ thạc sỹ sẽ phải tham gia bài thi IELTS cuối khóa để tính điểm trung bình môn học.
2/ Sinh viên hệ cử nhân sẽ phải tham gia bài thi cuối khóa của các môn Nghe-ghi chép tiếng Anh, tiếng Anh khoa học và IELTS để tính điểm trung bình cho mỗi môn học này.  
 
  1. Các trường hợp sau sẽ được xem xét miễn học theo từng trường hợp cụ thể:
1/ Có chứng chỉ tiếng Anh không thuộc một trong những trường hợp trên;
2/ Có bảng điểm tiếng Anh trong ít nhất một năm học tại một trường cao đẳng/đại học khác;
3/ Hoàn thành ít nhất một năm học tại trường có sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.
 
Để được miễn học, sinh viên cần nộp về văn phòng khoa Ngoại ngữ:
  • Đơn xin miễn học à download tại đây
  • Bản sao công chứng các giấy tờ, chứng chỉ liên quan.
 
QUY ĐỊNH MIỄN HỌC ĐỐI VỚI KHÓA TIẾNG ANH B3
 
     Những trường hợp sau đủ điều kiện miễn học và thi đối với các kĩ năng IELTS:
1/ Có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên còn hiệu lực (không kỹ năng nào dưới 5.0)
2/ Có chứng chỉ TOEFL iBT từ 90 điểm trở lên còn hiệu lực
3/ Có chứng chỉ TOEFL PBT từ 550 điểm trở lên còn hiệu lực
Điểm tổng kết của các môn miễn học sẽ được quy đổi từ điểm IELTS/TOEFL mà sinh viên đã đạt được.
Những sinh viên này sẽ vẫn phải hoàn thành môn Soạn thư tín tiếng Anh.

Để được miễn học, sinh viên cần nộp về văn phòng khoa Ngoại ngữ:
  • Đơn xin miễn học à download tại đây 
  • Bản sao công chứng các giấy tờ, chứng chỉ liên quan.

 
 


Chia sẻ: