Kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên trúng tuyển


Để đánh giá được năng lực tiếng Anh nhằm mục đích phân hệ đào tạo (03 năm/04 năm) và xếp lớp phù hợp trình độ, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Kỳ kiểm tra tiếng Anh đối với sinh viên trúng tuyển. Kỳ thi này được tổ chức làm nhiều đợt trong năm.

1. Đối tượng kiểm tra:

Tất cả sinh viên trúng tuyển vào trường sẽ bắt buộc tham gia kỳ kiểm tra này trừ sinh viên đã có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 45 điểm trở lên :

  • Tất cả sinh viên trúng tuyển hệ đào tạo Đại học qua các đợt phỏng vấn tuyển sinh do USTH tổ chức
  • Sinh viên trúng tuyển hệ đào tạo Đại học qua cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo
  • Sinh viên trúng tuyển hệ đào tạo Thạc sĩ

*Sinh viên đã có IELTS từ 5.0 trở lên (hoặc TOEFL iBT 45 điểm trở lên) nếu có nguyện vọng vẫn được quyền tham gia để được xếp vào lớp trình độ cao hơn.

2. Điều kiện miễn dự kiểm tra:

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra khi đủ điều kiện sau đây: Có Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên (TOEFL iBT 45 điểm trở lên) trong thời gian 02 năm 03 tháng tính đến ngày tổ chức kiểm tra.

Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng tuyển sinh trường xem xét quyết định.

3. Phân hệ theo kết quả kiểm tra:

Đối với sinh viên trúng tuyển hệ Đại học, căn cứ kết quả kiểm tra, sinh viên được phân hệ và xếp lớp theo đúng trình độ ngoại ngữ của mình. 

  • Sinh viên có kết quả kiểm tra đạt trình độ IELTS <=4.0 sẽ được quyết định trúng tuyển hệ 04 năm.

  • Sinh viên có kết quả kiểm tra đạt trình độ tương đương IELTS 4.5 được yêu cầu tham gia lớp Tiếng Anh hè hoặc lớp Tiếng Anh tăng cường B1 trước khi được quyết định trúng tuyển hệ 03 năm.

  • Sinh viên có kết quả kiểm tra đạt trình độ tương đương IELTS 5.0 trở lên sẽ được xét trúng tuyển hệ 03 năm.

  • Đối với sinh viên trúng tuyển hệ Thạc sĩ: sinh viên có kết quả kiểm tra trình độ tương đương 5.0 trở lên được xem xét miễn 60 giờ học tiếng Anh trung cấp trong chương trình tiếng Anh dành cho bậc Thạc sĩ.

4. Đề kiểm tra

- Đề kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh có cấu trúc như đề thi IELTS: 

  • Bao gồm 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết. 

  • Tổng thời gian thi ba kỹ năng Nghe, Đọc và Viết: khoảng 150 phút. 

  • Thời gian thi kỹ năng Nói: 11-15 phút/ thí sinh.

- Đề kiểm tra mẫu có thể theo dõi tại đây

(Lưu ý kỹ năng Đọc và Viết chỉ thi theo hình thức Academic)

Cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ trong giờ hành chính theo thông tin sau: 

1. Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Email: admission@usth.edu.vn

ĐT: 024 37917748/ 0888557748

2. Trung tâm Ngoại Ngữ, Trường Đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Nội

Cô Tạ Thuý Hằng (Trợ lý Đào tạo Chương trình Tiếng Anh)

Email: efl@usth.edu.vn

ĐT: 024 37918527


Chia sẻ: