Chương trình Tiếng Anh khoa học


1. THÔNG TIN CHUNG

 

Chương trình tiếng Anh Khoa học

Học kỳ

Học kỳ 2

Số tín chỉ

20

Thời lượng

200 giờ

Điều kiện đầu vào

Không

2. MỤC TIÊU

Mục đích chính của khóa học nhằm giúp sinh viên có thể làm quen với các thuật ngữ khoa học bằng tiếng Anh. Chương trình cũng giúp sinh viên có thể củng cố vững chắc các kiến thức của các môn khoa học (toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học) đã được dạy trong chương tình phổ thông. Hơn nữa, chương trình học cũng sẽ đưa thêm các kiến thức nền tảng của khoa học, nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có thể sẵn sàng theo học chương trình học đại học năm thứ nhất tại trường.

3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Tùy thuộc vào đặc điểm của từng môn học, các môn học thường được chia làm ba phần chính: lý thuyết, bài tập và thực hành. Trong phần lý thuyết, các bạn sinh viên sẽ được củng cố và tóm tắt toàn bộ kiến thức đã được học tại chương trình cấp 3 bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bạn sinh viên cũng được học nâng cao một phần kiến thức khoa học nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có thể thu nhận kiến thức nhanh hơn với các chương trình học của năm thứ nhất. Đối với giờ bài tập, các bạn sinh viên có thời gian để làm bài và giải đáp các thắc mắc gặp phải trong giờ lý thuyết với sự giúp đỡ của các giảng viên. Phần thực hành, các bạn sinh viên sẽ được tìm hiểu kỹ hơn bằng trực quan về các kiến thức đã được học trong phần lý thuyết và bài tập. Ngoài ra với phần thực hành, sinh viên sẽ được trang bị sâu hơn các kỹ năng trong phòng thí nghiệm như kỹ năng an toàn, thực hành với các hợp chất hóa học, tìm hiểu về các quá trình vật lý, sinh học hay tin học.

4. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Môn học

Tổng số giờ học trên lớp (giờ)

Số tín chỉ (ECTS)

Toán

40

4

Vật lý

40

4

Hóa học

40

4

Sinh học

40

4

Tin học

40

4

Tổng số

200

20

Nút đăng ký tư vấn

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ

-Về chương trình đào tạo: 
 Trung tâm Ngoại ngữ 
 Tel: (+84-24) 37 91 85 27 
 Email: fl_centre@usth.edu.vn
 Địa chỉ: Phòng 107, tầng 1, tòa nhà A21, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Về tuyển sinh 
Phòng Quản lý Đào tạo
Tel: (+84-24) 3791 7748 
Hotline:  +84-8 88 55 77 48 / +84-9 14 80 60 06
Email: admission@usth.edu.vn 
Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

Tìm hiểu thêm:
Lý Do Lựa Chọn USTH
Cựu sinh viên ngành Công nghệ sinh học trên bản đồ thế giới
Cựu sinh viên ngành Nước- Môi trường- Hải dương học trên bản đồ thế giới
Theo chân cựu sinh viên Năng lượng đi khắp thế giới
“Vòng quanh thế giới” thăm cựu sinh viên ngành Công nghệ nano

 


Chia sẻ: