Sứ mệnh và Tầm nhìn

Graduation day 

Sứ mệnh


USTH có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhằm phát triển nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đồng thời, USTH không ngừng phấn đấu trong công tác đào tạo và nghiên cứu hướng tới mục tiêu trở thành một trường đại học nghiên cứu xuất sắc ở Việt Nam và trong khu vực.
 

Tầm nhìn

  • Phát triển thành trường đại học xuất sắc, thu hút sinh viên Việt Nam và quốc tế bằng chương trình đào tạo tiên tiến, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động nghiên cứu khoa học; xây dựng môi trường học thuật lý tưởng nhất cho thế hệ trẻ yêu khoa học; tạo điều kiện tối đa để sinh viên phát triển toàn diện, từ đó gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp tương lai.
  • Đẩy mạnh vai trò của USTH như một nhân tố thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, thắt chặt và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các đối tác Pháp; đồng thời tác động tích cực đến hoạt động nghiên cứu khoa học của đất nước và hướng tới trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế.

 
Chia sẻ: