Kế hoạch chiến lược 2022-2030

THƯ NGỎ TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Sau 12 năm xây dựng và phát triển, USTH đã trở thành một trường đại học uy tín, dần khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Những kết quả mà trường đã đạt được, về số lượng sinh viên, chất lượng đào tạo, số lượng và chất lượng công bố khoa học, cũng như đánh giá của các đối tác về Trường là rất tích cực và ngày càng được khẳng định.

Đến năm 2030, USTH phấn đấu trở thành một trường đại học xuất sắc tại Việt Nam, được các tổ chức đánh giá chất lượng đại học ghi nhận về chất lượng đào tạo, nghiên cứu, có mô hình quản trị tiên tiến và phát triển bền vững. USTH sẽ được công nhận như một cơ sở đào tạo đại học nghiên cứu có nhiều đóng góp trong công tác phát triển khoa học công nghệ. Trường cung cấp các chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ với sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp và các trường đại học Pháp, qua đó khẳng định vai trò của Trường trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam. Quy mô đào tạo của Trường dự kiến đạt 5.000 sinh viên.

Nghiên cứu dần được khẳng định là một thế mạnh của Trường, là một DNA của Trường, và là một chỉ dấu khẳng định Trường là một đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ 2020, USTH vươn lên đứng thứ 2 trong số các đơn vị của Viện Hàn lâm theo đánh giá số lượng các công bố quốc tế có chất lượng tốt (trên các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao). USTH đang bước đầu có những đóng góp chất lượng trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản. Để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, Trường cần bố trí hợp lý cấu trúc nghiên cứu theo hướng hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh. 

Trong thời gian qua, USTH đã tập trung trí tuệ tập thể của đội ngũ giảng viên, chuyên viên và sinh viên để xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường trong 8 năm tới, từ năm 2022 đến năm 2030 khi USTH tròn 20 năm tuổi, trong đó phác thảo những mục tiêu lớn của Trường và vạch ra những hành động cần triển khai trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển thương hiệu, đời sống cộng đồng USTH, và quản trị để đạt được các mục tiêu đề ra.

Kế hoạch chiến lược này được xây dựng bao gồm hai giai đoạn: 2022-2025 và 2025-2030, tương ứng với các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Trường, đó là thời hạn Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CH Pháp về Phát triển USTH đến kỳ xem xét ra hạn (tháng 11 năm 2025), Quyết định 275/QĐ-TTg về việc quy định cơ chế tài chính đặc thù của USTH hết hạn (cuối năm 2025), và 20 năm ngày thành lập Trường (12/2029). 

Trong cùng khoảng thời gian này, Việt Nam được dự báo sẽ thực hiện ít nhất ba quá trình chuyển đổi lớn: 

Thứ nhất, quá trình chuyển đổi trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hướng tới một nền công nghiệp 4.0 toàn cầu hóa và kết nối cao. Thứ hai, quá trình chuyển đổi kinh tế hướng tới việc đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2035. Cuối cùng, quá trình chuyển đổi nhằm hạn chế và thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu, điều đã và đang tác động trực tiếp đến Việt Nam, gây ra những ảnh hưởng lớn về đa dạng sinh học, khí hậu, kinh tế và tổ chức xã hội.

USTH cần khẳng định vai trò quan trọng trong việc đồng hành với những chuyển đổi lớn của đất nước thông qua sứ mệnh đào tạo các nhà khoa học, nhà phát triển công nghệ, nhà quản lý tài năng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Với năng lực khoa học của mình, sinh viên USTH sẽ góp phần thúc đẩy những chuyển đổi này, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp để biến khó khăn thành cơ hội; vận dụng kiến thức và nhận thức sâu sắc để đưa ra những lựa chọn sáng suốt, cam kết vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Bản kế hoạch chiến lược thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm, và cam kết rõ ràng của tập thể USTH nhằm chung sức xây dựng USTH trở thành một nhân tố quan trọng đóng góp cho sự phát triển, chuyển mình của Việt Nam. Các trường đại học, tổ chức nghiên cứu Pháp thuộc Liên minh USTH Consortium sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai kế hoạch chiến lược này thông qua các hợp tác, giúp đỡ chuyên môn. Xây dựng thành công một USTH xuất sắc sẽ là minh chứng thuyết phục nhất cho kết quả hợp tác chiến lược giữa hai đất nước Việt Nam - Pháp.

Thay mặt Ban giám hiệu Nhà trường, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, đối tác và các tổ chức, cá nhân đã tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển USTH giai đoạn 2022-2030.

GS. Jean-Marc Lavest, Hiệu trưởng chính 

PGS. TS. Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng

Chia sẻ: