Sinh viên nói về khoa

Nguyễn Thị Hoa

Thời gian học thạc sĩ 2 năm tại USTH đã giúp mình trao dồi được nhiều kỹ năng chuyên ngành và ngoại ngữ quý giá để trưởng thành và định hướng đúng con đường nghề nghiệp tương lai

Nguyễn Thị Hoa

Cựu học viên thạc sĩ

Bùi Bảo Thoa

Thời gian học thạc sĩ 2 năm tại USTH đã giúp mình trao dồi được nhiều kỹ năng chuyên ngành và ngoại ngữ quý giá để trưởng thành và định hướng đúng con đường nghề nghiệp tương lai

Bùi Bảo Thoa

Cựu học viên thạc sĩ

Liên minh hỗ trợ USTH
Đối tác

Đăng ký tư vấn