Bà Phạm Thị Thanh Nga

Điều phối các hoạt động khởi nghiệp, phát triển kỹ năng và các cuộc thi liên quan

Đăng ký tư vấn