Tuyển sinh Tiến sĩ 2019


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đào tạo trình độ Tiến sĩ – Đợt II năm 2019

 

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN, còn được gọi là Trường ĐH Việt Pháp) là trường đại học công lập theo mô hình tiên tiến quốc tế được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ký ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Mô hình đào tạo của Trường theo hệ LMD (Cử nhân 3 năm - Thạc sĩ 2 năm - Tiến sĩ 3 năm) chuẩn châu Âu (European Bologna process).

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Trường ĐHKHCNHN được xây dựng với triết lí: nhà khoa học là một bộ phận tinh hoa của xã hội. Các nghiên cứu sinh được đào tạo đủ sức nghiên cứu và sáng tạo ra các giá trị mới phục vụ sự phát triển của xã hội và cộng đồng; từ nhu cầu phát triển của xã hội và của chính cộng đồng khoa học. 

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ được xây dựng trên cơ sở các lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh tại Trường ĐHKHCNHN được xây dựng và phát triển bởi các nhà khoa học Pháp, Việt Nam và quốc tế. Điều này cho phép các nghiên cứu sinh có điều kiện học tập nghiên cứu trong môi trường chuẩn quốc tế, từ đó có sự chuẩn bị kĩ càng cho nghề nghiệp tương lai. Khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh được cấp bằng Tiến sĩ có giá trị học thuật được quốc tế công nhận.

Các thông tin về Khoa Đào tạo Tiến sĩ được đăng tải tại địa chỉ: https://www.usth.edu.vn/vi/chuong-trinh/chuong-trinh-dao-tao-tien-si/   

 1. Lĩnh vực nghiên cứu và đầu mối phụ trách

Trường ĐHKHCNHN tổ chức Các ứng viên quan tâm tới Chương trình Đào tạo Tiến sĩ phải liên hệ với những người phụ trách từng lĩnh vực nghiên cứu tại Trường ĐHKHCNHN (các Trưởng khoa/Đồng Trưởng khoa và Giám đốc các Phòng thí nghiệm). Ứng viên sẽ được thông báo danh sách các đề tài nghiên cứu để lựa chọn theo mong muốn của mình. Người phụ trách lĩnh vực nghiên cứu sẽ chỉ định người hướng dẫn phù hợp với ứng viên, và sau đó là một người đồng hướng dẫn để ứng viên liên hệ. Người hướng dẫn/đồng hướng dẫn sẽ hướng dẫn ứng viên chuẩn bị đề xuất nghiên cứu (Mục 2) và hoàn thành hồ sơ dự tuyển (Mục 6).

Ứng viên cũng có thể đề xuất với người phụ trách lĩnh vực nghiên cứu một đề tài nghiên cứu, cũng như đề xuất người hướng dẫn/đồng hướng dẫn luận án đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:

 • Có ít nhất 3 năm công tác tính từ thời điểm có học vị Tiến sĩ với cương vị chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp;
 • Là giảng viên cơ hữu của Trường ĐHKHCNHN, hoặc là giảng viên người Pháp đang giảng dạy hoặc làm việc tại một trong các phòng thí nghiệm của Trường hoặc phòng thí nghiệm liên kết với Trường tại Việt Nam;
 • Là tác giả chính tối thiểu 1 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI (hoặc thuộc danh sách xuất bản phẩm đề xuất bởi Quy chế đào tạo Tiến sĩ).
 1. Đề xuất nghiên cứu

Ứng viên sẽ chuẩn bị Đề xuất nghiên cứu dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của người hướng dẫn/đồng hướng dẫn luận án. Đề xuất nghiên cứu phải bao gồm những thông tin sau đây (tối đa 10 trang A4):

 • Lĩnh vực nghiên cứu và đề tài luận án;
 • Tên và lý lịch khoa học của người hướng dẫn/đồng hướng dẫn kèm theo Thư chấp nhận hướng dẫn khoa học của họ;
 • Thư của người dự tuyển tự trình bày nguyện vọng;
 • Danh mục và bản sao các bài báo, công bố khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu (nếu có);
 • Thư giới thiệu của 2 nhà khoa học đã làm việc cùng ứng viên ít nhất 6 tháng (theo mẫu);
 • Tổng quan về đề tài nghiên cứu, và mục tiêu nghiên cứu;
 • Điều kiện dự kiến về Phòng thí nghiệm và kinh phí nghiên cứu;
 • Kế hoạch thực hiện trong 3 năm đào tạo và kết quả dự kiến;
 • Kế hoạch làm việc sau khi tốt nghiệp.
 1. Kế hoạch tuyển sinh Đợt II năm 2019

Nộp hồ sơ

Từ 20/6/2019 đến 20/7/2019

Sơ tuyển hồ sơ

Tháng 7/2019

Hội đồng xét tuyển (phỏng vấn trực tiếp ứng viên do hội đồng đánh giá năng lực gồm các nhà khoa học Pháp và Việt Nam thực hiện).

Tháng 8/2019

Thông báo kết quả và nhập học

Tháng 9/2019

 1. Học phí và lệ phí đăng ký dự tuyển
 • Lệ phí đăng kí dự tuyển (không được hoàn trả trong mọi trường hợp): 500.000 VNĐ/ứng viên.
 • Học phí được đóng theo học kì theo quy định của Trường.
 1. Chính sách học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí

Trường ĐHKHCNHN xem xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh (NCS) mới nhập học và đang theo học tại Trường. Các loại học bổng gồm có:

 • Học bổng Khuyến khích học tập dành cho các NCS có thành tích học tập xuất sắc đã nhập học vào trường: Các mức học bổng từ 5.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ.
 • Học bổng Tiếp nối dành cho các NCS đã tốt nghiệp chương trình cử nhân/thạc sĩ của Trường và theo học tiếp tại Trường: 5.000.000 VNĐ.
 • Học bổng Tăng cường năng lực dành cho cán bộ của Trường ĐHKHCNHN, các viện nghiên cứu, các trung tâm của Viện Hàn lâm KHCNVN và các đơn vị đối tác có thỏa thuận hợp tác với Trường: Các mức học bổng từ 10.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ.

Hội đồng xét học bổng của Trường ĐHKHCNHN quyết định danh sách NCS được nhận học bổng theo Quy định về học bổng cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Trường.

Các thông tin cụ thể về chính sách Học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí được đăng tải trên website của Trường tại địa chỉ: https://usth.edu.vn/vi/sinh-vien/hoc-bong-va-ho-tro-sinh-hoat-phi/   

 1. Điều kiện dự tuyển
Điều kiện về văn bằng
 • Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký (hoặc tương đương).

Hoặc,

 • Có bằng tốt nghiệp Cử nhân hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký, có kết quả học tập đạt loại xuất sắc (tương đương với 9,0/10 trở lên), và
 • Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
Điều kiện về trình độ ngoại ngữ
 • Miễn đối với người có bằng tốt nghiệp chương trình Cử nhân và/hoặc Thạc sĩ toàn thời gian với ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là Tiếng Anh;
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển có thể tải tại địa chỉ: https://www.usth.edu.vn/vi/tuyen-sinh/He-tien-si/.

Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ bằng Tiếng Anh trình bày trên giấy khổ A4 bao gồm các giấy tờ sau đây:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 2. Bản sao hợp lệ các văn bằng, bảng điểm chương trình Cử nhân và Thạc sĩ. Nếu bằng và bảng điểm do nước ngoài cấp thì cần kèm theo quy định về đánh giá theo thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài*;
 3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định;
 4. Lý lịch mới nhất bằng tiếng Anh (CV), gồm các bằng khen và giải thưởng (nếu có);
 5. Đề xuất nghiên cứu theo quy định tại Mục 2 (tối đa 10 trang A4).

*Ứng viên chưa có Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Bảng điểm Thạc sĩ, có thể nộp trước xác nhận tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Bảng điểm tạm thời (bản sao công chứng và bản dịch sang Tiếng Anh). Trong trường hợp trúng tuyển, ứng viên cần bổ sung Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ cũng như Bảng điểm chính thức để được công nhận kết quả trúng tuyển.

 

vn 8
 1. Cách thức nộp hồ sơ

Ứng viên nộp hồ sơ tại địa chỉ sau:

Khoa Đào tạo Tiến sĩ

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Phòng 412, Toà nhà A21

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84 24  3212 1572

Toàn bộ giấy tờ phải đựng trong 01 túi hồ sơ phù hợp. Trên bìa hồ sơ cần ghi rõ:

1. Họ và tên ứng viên,

2. Số điện thoại cố định/di động và địa chỉ email,

3. Chuyên ngành dự tuyển.

Đồng thời với việc gửi bản cứng, ứng viên cần scan bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển thành file định dạng PDF với dung lượng không quá 6MB (có thể zip), gửi bằng thư điện tử đến cả 2 địa chỉ e-mail sau: pham-thi-minh.hien@usth.edu.vn (Chị Phạm Thị Minh Hiền) và doctoral.school@usth.edu.vn với tiêu đề: Admission.PhD <Tên chuyên ngành> <Tên ứng viên>. Ứng viên có thể liên hệ với Khoa Đào tạo Tiến sĩ tại số điện thoại +84 24 3212 1572 để được tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị và nộp hồ sơ.


Chia sẻ: