USTH và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ký Thỏa thuận Hợp tác về khoa học, nghiên cứu và đào tạo

Thứ hai - 28/09/2015 22:07

Ngày 28/9/2015, USTH và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác (MoU), xác định khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, hướng đến xây dựng hợp tác về Khoa học, Nghiên cứu và Đào tạo nhân lực trong các chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ trong các lĩnh vực: Y sinh; Phát triển thuốc; Bệnh truyền nhiễm. Mục tiêu chính là thành lập phòng thí nghiệm liên kết giữa USTH và NIHE. Trong khuôn khổ này các nghiên cứu viên trẻ của USTH bao gồm các tiến sĩ hoàn thành PhD trở về từ Pháp, các nghiên cứu sinh Tiến sĩ và học viên Thạc sĩ đang trong quá trình thực tập của USTH cũng như nghiên cứu viên và kỹ thuật viên của NIHE có thể tham gia hoạt động. USTH hỗ trợ NIHE bằng việc đào tạo nhân viên của NIHE trong lĩnh vực phù hợp, còn NIHE đồng hướng dẫn cử nhân và thực tập sinh Cao học, nghiên cứu sinh Tiến sĩ nếu các học viên này được nhận bởi các trưởng phòng thí nghiệm của NIHE để thực hiện các chủ đề nghiên cứu mà NIHE đang triển khai. NIHE sẽ tạo điều kiện cho học viên USTH được thực tập tại các phòng thí nghiệm của mình. Giảng viên và nghiên cứu viên của NIHE và USTH cùng nhau xây dựng dự án chung, bao gồm dự án cấp Quốc gia và Quốc tế trong lĩnh vực hợp tác khoa học. NIHE và USTH hỗ trợ và/hoặc cùng chia sẻ trang thiết bị giảng dạy và nghiên cứu (phòng thí nghiệm, trang thiết bị, thiết bị máy tính, v.v.) cho dự án chung.
NIHE 2 300x122
Các nội dung khác trong Thỏa thuận gồm: cả NIHE và USTH đều được đề cập tới trong các công bố có liên quan đến nghiên cứu chung, hoặc khi học viên Cao học/nghiên cứu sinh Tiến sĩ/nghiên cứu viên của USTH và nhân viên của NIHE cùng tham gia; NIHE và USTH cùng tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị trong các lĩnh vực hợp tác nghiên cứu... Thời hạn thỏa thuận là hai năm kể từ ngày ký, và có thể được gia hạn trên cơ sở có sự đồng ý của các bên.

Chia sẻ: