USTH và VGU chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học

Thứ hai - 24/08/2015 22:26

Ngày 21/8 vừa qua, đại diện lãnh đạo Đại học Việt Pháp (USTH) và Đại học Việt Đức (VGU) đã có cuộc gặp làm việc tại USTH. Hai trường đại học quốc tế cùng chia sẻ khó khăn trong tuyển sinh cử nhân cho năm học 2015-2016 trước tình hình chung của mùa tuyển sinh theo quy chế mới. Hai bên cũng thảo luận các vấn đề như cơ hội hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học, kinh phí cho nghiên cứu, tuyển giảng viên, áp dụng cơ chế tài chính đặc biệt (SFR)...
VGU2 1024x680
Đoàn VGU do Chủ tịch Juergen Mallon dẫn đầu cũng rất quan tâm đến kinh nghiệm của USTH trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Việt Nam, chương trình đào tạo và áp dụng mô hình quản lý của Pháp vào thực tiễn Việt Nam.

Chia sẻ: