USTH và trường EISTI thảo luận cơ hội hợp tác

Thứ tư - 14/10/2015 04:35

Buổi gặp và làm việc giữa USTH và Trường quốc tế Khoa học xử lý thông tin (École Internationale des Sciences du Traitment de L'information- EISTI) đã diễn ra sáng nay, ngày 14/10 tại USTH. Hiệu trưởng USTH, GS. Patrick Boiron và bà Marie-Josée LAMERRE, Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế của trường EISTI đã lần lượt giới thiệu về hai nhà trường và chương trình đào tạo, đồng thời thảo luận về cơ hội hợp tác trong thời gian tới: xem xét ký thỏa thuận trao đổi (về thực tập và khóa học), trao đổi giảng viên, và đào tạo được cấp bằng của cả 2 trường,…
DSC04981 1024x555
EISTI (https://eisti.fr/) đào tạo chuyên ngành kỹ thuật bậc cử nhân bằng tiếng Pháp (10 chuyên ngành), còn hệ thạc sĩ được giảng dậy bằng tiếng Anh cho 2 chuyên ngành Tài chính định lượng và Phân tích kinh doanh. USTH luôn nhận được sự ủng hộ đặc biệt của Liên minh 40 trường đại học và viện nghiên cứu của Pháp, và hiện vẫn tích cực thiết lập các mối quan hệ hợp tác mới với các cơ sở đào tạo ở trong và ngoài nước, nhất là tại Pháp, để tạo thêm cơ hội về đào tạo, thực tập và học bổng cho sinh viên USTH.

Chia sẻ: