USTH công bố danh sách thí sinh đỗ phỏng vấn tuyển sinh đại học đợt 4 năm 2020

Chủ nhật - 09/08/2020 22:15

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Đại học Việt Pháp) công bố danh sách các thí sinh đỗ phỏng vấn đợt tuyển sinh đại học theo hình thức trực tiếp đợt 4 năm 2020.

1. 
Danh sách các thí sinh đỗ phỏng vấn tuyển sinh ngày 26/7/2020 

 

 
2. Danh sách thí sinh tuyển thẳng (được miễn phỏng vấn) 
 

TÌM HIỂU THÊM
Thông tin về thủ tục ghi danh ngày 13, 14-8/2020
Thông tin về khóa học tiếng Anh cấp tốc cho thí sinh chưa đủ trình độ ngoại ngữ học hệ 3 năm

Chia sẻ: