USTH tiếp tục tài trợ 6 dự án nghiên cứu trong năm 2015

Thứ ba - 28/07/2015 01:34

USTH có kế hoạch tiếp tục giành kinh phí để tài trợ cho 6 dự án nghiên cứu. Thông tin về các dự án đang hoạt động được cung cấp tại http://www.usth.edu.vn/ri/research-projects/. Năm nay, USTH cấp kinh phí để trang trải chi phí hoạt động cho 8 dự án nghiên cứu mới (tối đa 10.000$/năm cho mỗi dự án) và hỗ trợ đáng kể về thiết bị (thuộc gói thầu số 3 của khoản vay ADB). Thời hạn của dự án là không quá 3 năm. Các tiêu chí bao gồm các tiêu chí khoa học (chất lượng của dự án và cán bộ nghiên cứu) và các chỉ tiêu phát triển bền vững (quản lý dự án, quan hệ đối tác tại Việt Nam và Hiệp hội, tham gia của các giảng viên được đào tạo tại Pháp, đồng tài trợ vv). Các quyết định về tài trợ sẽ được đưa ra vào tháng 8/2015 và các dự án được lựa chọn sẽ khởi động từ ngày 1/10.

Chia sẻ: