TS. Đào Thành Dương (USTH) có bài báo khoa học đăng trên

Thứ hai - 18/01/2016 22:38

TS. Đào Thành Dương,  giảng viên Khoa Nước, Môi trường, Hải dương học của USTH, đã có dự án nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Quốc gia về Khoa học và Ứng dụng Toulouse (INSA - Pháp) vào cuối năm 2015, và mới đây đã có bài báo khoa học được đăng trên tạp chí Journal of Separation and Purification Technology. Chi tiết bài báo xem tại đây: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586615303415 Đào Thành Dương đã bảo vệ luận án Tiến sĩ với đề tài "Khử Asen trong nước nhiễm mặn bằng quá trình Màng” tại INSA Toulouse (2010 – 2013). Trước đó, Đào Thành Dương đã bảo vệ luận văn Thạc sĩ Khoa học với đề tài "Ứng dụng các quá trình Oxy hóa tiên tiến xử lý nước rỉ rác từ các bãi chôn lấp rác ở Tp.HCM, Việt Nam” tại Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Wageningen, Hà Lan (2003 – 2005).
Dao Thanh Duong 1024x683
Trước bài báo này, năm 2014 Đào Thành Dương đã có bài báo đầu tiên được đăng tải: Dao, T.D., et al., Phương pháp mới xác định khả năng thấm lọc của màng lọc kỵ nước trong quá trình Chưng cất màng chân không, Journal of Water Research 47 (2013) 2096 - 2104. UTSH xin chúc mừng TS. Đào Thành Dương, và tin rằng TS. Dương sẽ có thêm nhiều thành tích mới trong công tác giảng dậy và nghiên cứu khoa học! Tóm tắt bài báo: Ô nhiễm thạch tín trong nước ngầm tầng nông đang là một trong những mối đe dọa lớn nhất đến sức khỏe con người hiện nay, đặc biệt ở Châu Á. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật Chưng cất màng chân không (VMD) được đề xuất như một giải pháp tiên tiến cho việc loại bỏ thạch tín. Đây là trường hợp nghiên cứu điển hình liên quan đến ô nhiễm thạch tín ở Việt nam nơi mà nguồn nước uống không những ô nhiễm thạch tín ở nồng độ cao (1 – 3050 µg/L) mà còn bị nhiễm mặn (5 – 15 g/L). Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã sử dụng dung dịch tổng hợp chứa NaCl (10 g/L) và thạch tín dạng As(III) ở các nồng độ khác nhau (300 – 2000 µg/L). Kết quả nghiên cứu cho thấy, VMD có khả năng loại bỏ thạch tín ở dạng As (III) đạt tiêu chuẩn đầu ra (MCL = 10 µg/L) cùng với hiệu suất khử muối rất cao (> 99,5%). Hiệu suất khử thạch tín ở dạng As(III) luôn ổn định ở mức cao (> 98,5%) bất kể nồng độ thạch tín trong nước đầu vào (đến 2000 µg/L). Với kỹ thuật VMD này, quá trình tiền oxy hóa để chuyển hóa As(III) thành As(V) là không cần thiết phải thực hiện như buộc phải áp dụng ở các quy trình xử lý truyền thống. Ngoài ra, nghiên cứu cũng không phát hiện ảnh hưởng đến hiện tượng tắc màng của chất hữu cơ (axít humic) và canxi ở các nồng độ nghiên cứu.

Chia sẻ: