Thông báo mời viết bài báo khoa học cho Tạp chí Hóa học

Thứ tư - 06/12/2017 02:35

Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao công nghệ (DRIFT) xin thông báo mời viết bài báo khoa học cho số đặc biệt Tạp chí Hóa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Số đặc biệt của Tạp chí dự kiến được phát hành vào tháng 4/2018. Tạp chí Hóa học đăng tải bài báo khoa học liên quan tới các chủ đề: Hóa học, Hóa sinh, Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Y khoa, Dược học, Dược sinh học, Vật liệu và Công nghệ, Vật liệu Nano, Công nghệ Sinh học. 

Thông tin về hạn nộp: 
  • Abstract submission: 20/12/2017
  • Full paper submission : 20/01/2018
  • Publisher proceeds: 04/2018
Xem Thông báo chi tiết tại đây
Xem Hướng dẫn chuẩn bị bản thảo cho Tạp chí Hóa học tại đây
Capture
 

 

Chia sẻ: