Các Tiến sĩ của USTH và nhóm nghiên cứu nhận giải thưởng Innov’Ecolo promotion 2016

Thứ năm - 21/04/2016 03:05

Dự án nghiên cứu ứng dụng "Trạm sạc xe điện trong trường học ứng dụng năng lượng mặt trời" (Garage Photovoltaique au Lycée) của nhóm nghiên cứu: TS. Nguyễn Xuân Trường (USTH), TS. Nguyễn Đình Quang (USTH) và TS. Đặng Hoàng Anh (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) đã nhận được giải thưởng của chương trình Accélérateur dành cho các ý tưởng đổi mới và sáng tạo Innov’Ecolo promotion 2016.
Trường 1024x762
Năm 2016, đã có 175 dự án tham gia dự thi từ các nước thuộc Cộng đồng Pháp ngữ (619 PIs). Trải qua quá trình lựa chọn bởi Hội đồng giám khảo, 5 dự án được nhận giải thưởng từ Ban tổ chức. Innov’Ecolo nhằm khuyến khích ý tưởng nghiên cứu đổi mới, sáng tạo dành cho các bạn trẻ trong cộng đồng Pháp ngữ tham gia, bằng các dự án cụ thể và thiết thực để chung tay xây dựng cộng đồng. Đây là một sáng kiến về Diễn đàn quốc tế  của các bạn trẻ trong cộng đồng các nước nói tiếng Pháp (PIRJEF) thông qua hệ thống thành viên bao gồm Cộng đồng và các bạn trẻ tình nguyện viên quốc tế vì môi trường (JVE), và được tài trợ bởi nhiều tổ chức quốc tế như: AUF, l’OIF, Good Planet Belgique, Action Visa, SpringUP, Tubizou, Amica Travel, etc. Các hồ sơ được giải sẽ được hỗ trợ, tư vấn và tài trợ để thực hiện dự án của mình. Thông tin về giải thưởng: https://docs.google.com/document/d/1CKmQyyGHOAeRfp56ne_LFmobd1fG1M7AdYRsQLTkwy8/edit Xem thêm về chương trình tại đây: http://lecourrier.vn/appels-a-projets-innovecolo-francophonie/251701.html https://www.auf.org/appels-offre/appels-projets-innovecolo-francophonie/ http://accelerateur.io/

Chia sẻ: