Chương trình đồng hành với Hội nghị Liên hiệp quốc về Khí hậu Paris-Climat 2015

Thứ năm - 19/11/2015 02:37

Pháp sẽ là quốc gia chủ nhà của Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 31, gọi tắt là COP21 hay Hội nghị Paris-Climat 2015. Diễn ra tại Paris từ ngày 30/11-11/12, COP21 mang tính quyết định vì yêu cầu là đạt đến một thỏa thuận quốc tế về khí hậu, nhằm giới hạn nhiệt độ trái đất nóng lên dưới 2 độ C và bảo vệ hành tinh của chúng ta trước những diễn biến bất thường của khí hậu. Với 3.200km bờ biển, Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu, và chính khả năng dễ bị tổn thương này đe dọa quỹ đạo tăng trưởng của Việt Nam. Các dự báo cho thấy đến năm 2030, lượng phát thải của Việt Nam có thể tăng lên gấp 3 lần mức hiện tại, mà một trong những nguyên nhân chính là là lượng phát thải do tiêu thụ năng lượng. Nhưng ngay từ lúc này, các bạn CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG! Việc làm đầu tiên chính là tham gia vào các sự kiện về khí hậu, trong đó có các sự kiện do Viện Pháp tại Việt Nam (Institut Francais) tổ chức, như: - Tại Hà Nội: + Triển lãm "Trái Đất trong tay em" (từ ngày 3-15/11) + Chiếu phim "Rừng xanh kì diệu" vào ngày 15/11 + Triển lãm "60 giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu" + Chiếu phim, thảo luận "Các hiện tượng thất thường và biến đổi khí hậu, những vấn đề phải đưa vào chiến lược hỗ trợ phát triển khu vực nông thôn" vào ngày 17/11 + chiếu phim và thảo luận "COP21 và hành động của giới trẻ" diễn ra ngày 21/11 + Chiếu phim "Lời tiên tri của gia đình ếch" vào ngày 22/11. - Tại Tp. HCM: + Chiếu phim, thảo luận, đố vui "Hành trình khí hậu" ngày 13/11 và 22/11 + Mô phỏng "hội nghị COP mini dành cho giới trẻ" ngày 18/11 + Những ngày "VolonTerre" Tình nguyện vì Trái đất từ ngày 21/11 + Năng lượng tái tạo chính là giải pháp (Power Up!) vào ngày 25/11 + Hội thảo "Từ các dòng sông đến đại dương: tác động của việc thay đổi khí hậu đối với Việt Nam" vào ngày 26/11 + Tuần lễ về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu tại các trường trung học cơ sở (từ ngày 23-27/11) + Triển lãm "60 giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu" từ ngày 9-23/12 + Chiếu phim, thảo luận "Các hiện tượng thất thường và biến đổi khí hậu, những vấn đề phải đưa vào chiến lược hỗ trợ phát triển khu vực nông thôn" vào ngày 9/12.

Chia sẻ: