Hội thảo về quản lý chất lượng nước và sức khỏe hệ sinh thái

Thứ ba - 28/11/2017 21:05

Trong hai ngày 22-23/11/2017, Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao công nghệ của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (trường Đại học Việt Pháp), với sự hỗ trợ của khoa Nước - Môi trường - Hải dương học, GS. Magali Gerino, trường Đại học Toulouse, Cộng hòa Pháp và TS. Didier Orange, IRD đã tổ chức buổi Hội thảo “Chính sách quản lý chất lượng nước và sức khỏe hệ sinh thái tự nhiên” dành riêng cho các học viên hệ Thạc sĩ ngành Nước - Môi trường - Hải dương học. 

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ chương trình “Mục tiêu phòng thí nghiệm” do Đại sứ quán Pháp tài trợ. Với mục đích cung cấp cho học viên hệ Thạc sĩ ngành Nước - Môi trường - Hải dương học cái nhìn tổng thể về các chính sách và quy định quản lý chất lượng nước và sức khỏe hệ sinh thái tự nhiên, Hội thảo đã mời đến các diễn giả là những chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng nước.

DSC08928
Học viên ngành Nước - Môi trường - Hải dương học tại Hội thảo

Mục đích của Hội thảo là cung cấp cho các học viên ngành Nước - Môi trường - Hải dương học hiểu biết về các chính sách và quy định liên quan đến chất lượng nước và sức khỏe hệ sinh thái. Các diễn giả người Pháp và Việt Nam sẽ lần lượt trình bày thông tin về các dự án họ đã hoặc dự định tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực này.

DSC08930
Ông Jean-Pierre Rebillard, Agence de l'Eau Adour Garonne (AEAG, Cơ quan Nước Pháp của Lưu vực sông Adour Garonne, Toulouse)
Ông Jean-Pierre Rebillard, Agence de l'Eau Adour Garonne (AEAG, Cơ quan Nước Pháp của Lưu vực sông Adour Garonne, Toulouse). Ông Rebillard là Hiệu trưởng của Dịch vụ Chất lượng Nước tại AEAG đã nói về quan trắc hệ sinh thái thủy sinh và kết luận của 50 năm giám sát lưu vực sông Garonne và kế hoạch quản lý dài hạn để kiểm soát ô nhiễm Cadmium trong lưu vực sông Garonne.
DSC08931
Bà Mạc Thị Minh Trà, Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM), Bộ Tài nguyên Môi trường (MONRE)
Bà Mạc Thị Minh Trà, Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM), Bộ Tài nguyên Môi trường (MONRE), Hà Nội đã thảo luận về khung pháp lý và giám sát kiểm soát ô nhiễm dinh dưỡng ở Việt Nam.
DSC08934
TS. Đào Việt Hà, Nghiên cứu viên trưởng, Viện Hải dương học (IO), NhaTrang

Tiến sĩ Đào Việt Hà, Nghiên cứu viên trưởng, Viện Hải dương học (IO), NhaTrang, nói về nghiên cứu về ô nhiễm kim loại nặng liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam.

DSC08935
Học viên ngành Nước - Môi trường - Hải dương học đặt câu hỏi cho diễn giả
GS. Trần Đức Hạ, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Khoa học Môi trường và Kỹ thuật, trường Đại học Xây dựng (NUCE), Hà Nội đã trình bày về nước thải, hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường ở các thành phố tại Việt Nam.  Tiếp nối phần trình bày của các khách mời là buổi thảo luận nhóm do các sinh viên tham gia nhằm kết nối và tổng kết các kiến thức chính liên quan đến các công cụ điều chỉnh và xử lý nước thải trong hệ sinh thái.

Chia sẻ: