Giới thiệu


Các hoạt động của Trường tập trung vào việc phát triển công nghệ và hệ thống đổi mới sáng tạo như Công nghệ thông tin và truyền thông, Công nghệ sinh học và Công nghệ nano và ứng dụng trong các lĩnh vực hàng không, y tế, quản lý năng lượng và bảo vệ môi trường.
Theo thỏa thuận liên chính phủ Pháp-Việt năm 2009, để triển khai các hoạt động nghiên cứu, Trường có nhiệm vụ xây dựng các phòng thí nghiệm liên kết quốc tế thông qua đẩy mạnh hợp tác liên kết giữa đội ngũ nghiên cứu của Trường với các nhà nghiên cứu, nhóm nghiên cứu của các đơn vị và cơ quan nghiên cứu thuộc Liên minh các Trường Đại học Pháp.
Đến cuối năm 2016, một số PTN liên kết quốc tế đã được thành lập và triển khai, gồm:
 
Tên PTN Năm thành lập Khoa Đối tác
Việt Nam Pháp
1
LMI RICE-2
(Phòng thí nghiệm liên kết quốc tế về Hệ gene chức năng, Công nghệ sinh học thực vật và Vi sinh vật liên kết)
2011 Công nghệ Sinh học Nông Y Dược Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD)
2
HILO
(Phòng thí nghiệm liên kết quốc tế Hà Nội về Hải dương học)
2014 Nước – Môi trường – Hải dương học - VAST (Viện tài nguyên môi trường biển & Viện công nghệ vũ trụ);
- VNU-HUS
- Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD);
- Đại học Toulouse
3 ICTLab
 (Phòng thí nghiệm liên kết quốc tế nghiên cứu về Khoa học máy tính thông minh)
2014 Công nghệ Thông tin và Truyền thông - VAST (Viện CNTT);
- IFI-VNU
- Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp IRD (UMMISCO);
- Đại học Paris 6; - Đại học La Rochelle
4 CLEAN-ED
 (Phòng thí nghiệm liên kết quốc tế về Năng lượng sạch và Phát triển bền vững)
2014 Năng lượng - VAST (Viện Khoa học Năng lượng);
- Đại học Công nghiệp;
- ĐHKTQD;
- ĐH Bách khoa Hà Nội
- Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông nghiệp Pháp (CIRED/CIRAD);
- Đại học Bách khoa Toulouse;
- UJF Grenoble;
- Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS)
5 LMI DRISA 
 (Phòng thí nghiệm liên kết quốc tế về kháng thuốc khu vực Đông Nam Á)
2016 Công nghệ Sinh học Nông Y Dược Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) - Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD);
 - Viện Pasteur Campuchia
6 Dự án LMI LOTUS
(Phòng thí nghiệm liên kết quốc tế nghiên cứu hệ thống kết hợp khu vực mặt đất - khí quyển - đại dương)
2018 Nước – Môi trường – Hải dương học - VAST - Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD);
- Đại học ULCO;
- Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS)
 

Chia sẻ: