Đề tài lựa chọn đợt 1 năm 2013 - 2014


Stt Tên đề tài Khoa Mô tả Chủ nhiệm đề tài Điều phối viên Đối tác
1 BIO1 Công nghệ Sinh học Nông Y Dược Chức năng đặc trưng của nguồn gen lúa và sự đa dạng di truyền về các mầm bệnh của lúa  ở Việt Nam GS Michel Lebrun,
Đại học Montpellier 2
TS Lê Thị Vân Anh,
Khoa Công nghệ Sinh học Nông Y Dược, Trường ĐHKHCNHN
Phòng thí nghiệm liên kết quốc tế RICE, Viện Di truyền Nông nghiệp (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam); Đơn vị nghiên cứu hỗn hợp Diade – Đa dạng thích ứng phát triển của thực vật (Viện Nghiên cứu phát triển IRD Montpellier 232)
 
2 BIO2 Công nghệ Sinh học Nông Y Dược Sự tác động của con người, nơi tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam: nghiên cứu và ứng dụng các phân tử có hoạt tính sinh học GS M.-G. Dijoux-Franca,
Đại học Lyon
TS Nguyễn Tiến Đạt,
Viện Hóa sinh biển  (IMBC-VAST)
TS Nguyễn Thị Kiều Oanh,
Khoa Công nghệ Sinh học Nông Y Dược, Trường ĐHKHCNHN
Viện Hóa sinh biển (IMBC-VAST); Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên (INPC-VAST); Viện Vệ sinh dịch tễ TW (NIHE); Phòng thí nghiệm Sinh thái vi sinh vật (Trung tâm NC KH quốc gia CNRS Lyon-5557
3 BIO3 Công nghệ Sinh học Nông Y Dược Áp dụng công nghệ chip DNA chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán nhanh vi khuẩn lao kháng thuốc ở Đông Nam Á Anne-Laure Banuls, Viện nghiên cứu phát triển Pháp IRD TS Nguyễn Thị Vân Anh,
Khoa Công nghệ Sinh học Nông Y Dược, Trường ĐHKHCNHN
Viện vệ sinh dịch tễ TW (NIHE), Trung tâm nghiên cứu MIVEGEC (Viện nghiên cứu phát triển Montpelier 224), Đại học Montpellier 2; Trung tâm y tế khu vực – Đại học Montpellier (CHU Montpellier)
4 SWARMS
 
Công nghệ thông tin và Truyền thông Nói và xem: nhận dạng ảnh / tiếng tự động để giám sát bầy côn trùng TS Muriel Visani,
Đại học La Rochelle
TS Giang Anh Tuấn,
ICTLab, Trường ĐHKHCNHN
Viện Công nghệ Thông tin  (IOIT –VAST), Đại học La Rochelle, Đơn vị nghiên cứu UMMISCO (Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp IRD), Đại học Montpellier 2, Dự án DREAM – Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên cứu phát triển Pháp IRD
5 ARCHIVES Công nghệ thông tin và Truyền thông Phân tích và mô phỏng những thảm họa trong quá khứ với những công cụ ảo mô phỏng tương tác TS Alexis Drogoul,
Viện nghiên cứu phát triển Pháp IRD
TS Trn Hng Tùng,
ICTLab, Trường ĐHKHCNHN
Viện Công nghệ Thông tin  (IOIT –VAST), Trung tâm Lưu trữ quốc gia; Trường Viễn Đông Bác Cổ, Đại học Quốc gia HN, Trung tâm quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu – ICARGC, Đại học Khoa học Tự nhiên – HUS, Phòng thí nghiệm IDEES (CNRS 6266, Đại học Rouen), Đơn vị nghiên cứu UMMISCO (Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp IRD), Viện nghiên cứu Tin học Toulouse (Đại học Toulouse), Trung tâm vệ tinh quốc gia và Viện Cơ học (VAST)
6 VIETNAMINS Nước – Môi trường – Hải dương học Nghiên cứu phối hợp của các cơ quan Việt Nam trong việc sử dụng dữ liệu thực địa, viễn thám và mô hình về sự phân bố, chuyển dịch vật chất lơ lửng khu vực ven bờ châu thổ sông Hồng và cửa biển Hải Phòng TS Hubert Loisel,
Đại học ULCO, Viện nghiên cứu phát triển Pháp IRD
TS Nguyễn Nguyệt Minh,
Khoa Nước – Môi trường – Hải dương học, Trường ĐHKHCNHN
Viện CN Vũ trụ (STI-VAST); Viện Tài nguyên Môi trường biển (IMER-VAST); Trường Đại  học ULCO (Phòng thí nghiệm Hải dương học và Khoa học địa chất (LOG CNRS-8187); Phòng thí nghiệm Nghiên cứu địa vật lý vũ trụ và Hải dương học (Toulouse CNES/IRD/CNRS-5566); Viện Nghiên cứu khai thác biển – IFREMER
7 NANO1 Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano Chế tạo các vật liệu hữu cơ phân tử và hạt kim loại nano. Ứng dụng vào chế tạo các cảm biến dùng trong môi trường và y sinh GS Phạm Minh Châu,
Đại học Paris Diderot
TS Trần Đại Lâm,
Viện Khoa học Vật liệu (IMS-VAST)
TS Vũ Thị Thu,
Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano, Trường ĐHKHCNHN
Viện khoa học vật liệu (IMS-VAST), Viện Kỹ thuật Nhiệt đới  (ITT-VAST), Phòng thí nghiệm ITODYS (Đại học Paris Diderot - UMR 7086); Viện Hóa học phân tử Reims (ICMR - UMR 7312); Viện Phân tử và Vật liệu Mans (Le Mans CNRS-6283); Phòng thí nghiệm Hóa học kết hợp (Toulouse UPR 8241)
 

Chia sẻ: