Đề tài cơ sở trẻ được phê duyệt năm 2017


 

STT

Tên đề tài

đề tài

Chủ nhiệm

đề tài

Chủ đề nghiên cứu

Sản phẩm mong đợi

Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano (AMSN): 03 đề tài

1

Thiết kế hệ thống pin mặt trời đơn giản, giá thành thấp cho thiết bị điện dân dụng

SPSCED

TS. Dương Quang Hà

- Quy trình năng lượng sạch;
- Hệ thống năng lượng điện.

- 01 bài báo khoa học trong nước;
- 01 tấm pin mặt trời và lò quay;
- Đào tạo 1-2 sinh viên.

2

Chế tạo và khảo sát tính chất quang học của các cấu trúc tinh thể quang tử hai chiều nền polyme làm tiền đề ứng dụng cho các linh kiện quang tử

Nano

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

- Công nghệ Nano cho năng lượng, môi trường và khoa học đời sống

- 01 báo cáo tổng hợp các số liệu tính toán và đo đạc chuẩn bị cho việc xây dựng một bài báo

3

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của màng polyaniline tích hợp nano kim loại và nano cácbon định hướng ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hóa enzim xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ

AGRI-SEN1

TS. Vũ Thị Thu

- Công nghệ Nano cho năng lượng, môi trường và khoa học đời sống

- 01 bài báo đăng tải trên tạp chí uy tín trong nước;
- 01 báo cáo tại hội thảo khoa học uy tín;
- 01 quy trình chế tạo vật liệu màng composite polyaniline chứa vật liệu nano kim loại và nano cácbon
 - Sẽ tích hợp cảm biến đã chế tạo vào hệ thiết bị xác định mức độ an toàn của nông sản. Hệ thiết bị này có khả năng phát triển thành sản phẩm KHCN có thể thương mại hóa.
 - Hỗ trợ đào tạo 02 cử nhân đại học .

Khoa Công nghệ Sinh học Nông Y Dược (PMAB): 04 đề tài

4

Nghiên cứu chất chuyển hóa thứ cấp và hoạt tính sinh học của thực vật tích tụ kim loại (Pteris vittata L.) mọc ở vùng ô nhiễm kim loại nặng thuộc tỉnh Thái Nguyên

POSTBIO2

TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh – PI


TS. Đ Công Việt - Co-PI

- Các quy trình Công nghệ sinh học cho y tế

- 01 bài báo tên tạp chí quốc gia hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia;
 - Đào tạo 1 sinh viên cử nhân.

5

Nghiên cứu tác dụng chống kết tập tiểu cầu của dịch chiết cây dong giềng đỏ

Canna-pla

TS. Lê Hồng Luyến

- Các quy trình Công nghệ sinh học cho y tế

- Báo cáo nghiệm thu đề tài;
- 01 bài báo tên tạp chí quốc gia có uy tín;
 - Đào tạo 1 sinh viên thạc sỹ năm 1.

6

Đánh giá tác dụng chống đông máu của dịch chiết cây dong riềng đỏ Canna edulis Ker Gaw

Canna-coa

TS. Nguyễn Thị Vân Anh

- Các quy trình Công nghệ sinh học cho y tế

- Báo cáo nghiệm thu đề tài;
- 01 bài báo tên tạp chí quốc gia có uy tín;
- Là nghiên cứu tiền đề cho các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo trên tác dụng phòn chống huyết khối. Các dược liệu được nghiên cứu thành công sẽ là dược phẩm quý trong phòng và điều trị bênh huyết khối trên lâm sàng;
 - Đào tạo 1 sinh viên làm NCKH.

7

Tiềm năng sử dụng các axit béo không no trong quá trình tạo ra các hạt Nano mang tiền chất ứng dụng trong ngành dược

NanoLip

TS. Bùi Đức Trung

- Các quy trình Công nghệ sinh học về thực phẩm và phi thực phẩm;
- Các quy trình Công nghệ sinh học cho y tế.

- 01 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước;
- Đào tạo 01 cử nhân.

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT): 05 đề tài

8

Song song hóa bài toán xác định ảnh mờ

ParallelBlur

TS. Nghiêm Thị Phương

- CNTT

- 01 bài báo quốc tế;
- Đào tạo 01 học viên thạc sỹ.

9

Bài toán xác định ảnh mờ trên các thiết bị nhúng

BlurEmbedded

TS. Trần Giang Sơn

- CNTT

- 01 bài báo quốc tế;
- Đào tạo 01 học viên thạc sỹ.

10

Sử dụng GPGPU trích xuất đường đặc trưng của mô hình 3D

FLEG

TS. Nguyễn Hoàng Hà

- CNTT

- 02 báo cáo khoa học

11

Mạng nơ ron hồi quy trong truy vấn dữ liệu

RNIR

TS. Trần Hoàng Tùng

- CNTT

- 01 bài báo ở hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam;
- Ứng dụng thực tế: các công ty có thể xây dựng các chatbot nhằm thay thế nhân viên trợ giúp tổng đài.

12

Xây dựng hệ thống quản lý phòng máy tập trung không sử dụng ổ cứng dựa trên mã nguồn mở

BBC

TS. Giang Anh Tuấn

 - CNTT

- Báo cáo khoa học chuyên đề;

- Kết quả nghiên cứu có thể được triển khai cho PTN thực hành và đào tạo về CNTT&TT cho Trường.

Khoa Năng lượng (EN): 01 đề tài

13

Nghiên cứu quản lý năng lượng trong lưới điện hạ áp với việc tích hợp hệ thống pin năng lượng mặt trời

EMLVPV

TS. Nguyễn Xuân Trường

- Hệ thống năng lượng điện

- 01 bài báo hoặc báo cáo tại hội nghị;
- 01 báo cáo;
- Sản phẩm có thể ứng dụng rộng rãi trong các lưới điện hạ thế của Hà Nội;
- Đào tạo cử nhân và thạc sĩ.

 

* * *


Chia sẻ: