Công trình công bố


Năng suất công bố quốc tế của Trường tăng theo các năm, đạt 92 bài trong năm 2020 tương ứng với trung bình 1.2 bài/ 1 giảng viên/ 1 năm (hình 1). Không chỉ vượt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng của các công bố cũng rất khích lệ. Trường đã có nhiều công bố trên các tạp chí hàng đầu như Nature Materials, Nature Astronomy, PNAS, vv. Ngoài ra, các giảng viên, nghiên cứu viên của Trường tích cực tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Nhiều người tham gia ban tổ chức hội nghị, trình bày báo cáo tổng quan (keynote), báo cáo mời (invited talk), vv.

               Hình 1: Công bố khoa học trên các tạp chí ISI theo năm
 

Danh sách các Công bố Khoa học của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội: 
* Năm 2018
* Năm 2019
* Năm 2020

 

Chia sẻ: