CẬP NHẬT SÁCH TOÁN HỌC MỚI TẠI THƯ VIỆN USTH


CẬP NHẬT SÁCH TOÁN HỌC TẠI THƯ VIỆN USTH 
Sách toán học do giáo sư Lê Hải Khôi-  thành viên hội đồng trường gửi tặng thư viện USTH. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Thư viện USTH tại phòng 705, Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội . 
 
No. Image Title Edition Author Quantity
1 1 Differential equations and Linear Algebra 10th edition Stephen Goode, Scott Annin 1
2 2 University Calculus
Early Transcendentals
3rd edition Joel Hass, Maurice D.Weir, George B. Thomas 1
3 3 Calculus
Early Transcendentals
3rd edition Howard anton, Irl Bivens, Stephen David 1
 
 

Chia sẻ: