Bảng quy đổi điểm giữa các bài thi tiếng Pháp quốc tế được USTH công nhận


Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thông báo về quy đổi điểm giữa các bài thi tiếng Pháp quốc tế được nhà trường công nhận cụ thể trong bảng dưới đây:

BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM GIỮA CÁC BÀI THI TIẾNG PHÁP QUỐC TẾ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TẠI USTH

Niveau

Note du TCF

Niveau CECRL (DELF/DALF)

Élémentaire

De 100 à 199

A1

Élémentaire avancé

De 200 à 299

A2

Intermédiaire

De 300 à 399

B1

Intermédiaire avancé

De 400 à 499

B2

Supérieur

De 500 à 599

C1

Supérieur avancé

De 600 à 699

C2


Chia sẻ: