Lịch sử

Quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp đã có bề dày lịch sử từ hơn 300 năm, nhưng 45 năm qua từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018) là quãng thời gian chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện nhất giữa hai quốc gia. Pháp là đối tác chiến lược cung cấp Viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất tại châu Âu cho Việt Nam, đồng thời là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực khoa học-công nghệ.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, Chính phủ đã xác định khoa học-công nghệ nắm vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Đồng thời, phát triển nguồn lao động chất lượng cho lĩnh vực này cũng được coi là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia, đặc biệt là khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra trước mắt Việt Nam nhiều thách thức.

Trong bối cảnh đó, USTH ra đời với sứ mệnh đào tạo những “tinh hoa” trong lĩnh vực KHCN của đất nước, tham gia vào đội ngũ nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Nhận thấy khoa học-công nghệ là biểu tượng hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, Tháng 6/2008, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới Pháp, bà Valérie Pécresse đã quyết định lựa chọn Pháp là đối tác chiến lược nước ngoài của trường USTH.

Ngày 9/12/2009, theo Quyết định số 2067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, USTH đã được thành lập theo mô hình tiên tiến với vốn vay từ ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ của hai chính phủ Việt Nam-Pháp và Liên minh hơn 40 trường đại học, tổ chức nghiên cứu uy tín của Pháp. 

Lịch sử hình thành USTH
Chia sẻ: