USTH thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp năm 2016

Chủ nhật - 27/12/2015 21:40

Thực hiện Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 911) và căn cứ nhu cầu đào tạo đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép USTH tiếp tục tiến hành tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp bằng ngân sách Nhà nước năm 2016. USTH vừa có Thông báo Tuyển sinh, theo đó năm 2016 sẽ có 40 học bổng đào tạo Tiến sĩ với hình thức đào tạo toàn thời gian tại Cộng hòa Pháp và thời gian đào tạo là 03 năm. Các ngành đào tạo tập trung vào 6 lĩnh vực: Vũ trụ và Hàng không (SA); Năng lượng (EN); Công nghệ thông tin và truyền thông (STIC); Công nghệ sinh học Nông – Y – Dược (PMAB); Nước - Môi trường - Hải dương học (WEO);Khoa học vật liệu - Công nghệ Nano (AMSN). Đối tượng dự tuyển gồm: Sinh viên mới tốt nghiệp đại học trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có kết quả học đại học đạt loại giỏi trở lên; Học viên mới tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng hoặc trên 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có kết quả học đại học đạt loại giỏi trở lên và kết quả học thạc sĩ đạt 8,0 trở lên; Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn theo quy định của Nhà nước tại các đại học, học viện là cơ sở đào tạo đại học, trường đại học và trường cao đẳng công lập không bao gồm trường cao đẳng nghề; nghiên cứu viên đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học đã tốt nghiệp Thạc sĩ với kết quả Đại học và Thạc sĩ từ loại khá trở lên. Thời gian tuyển sinh: từ 23/12/2015 - 23/03/2016. Thông tin chi tiết tại: http://www.usth.edu.vn/vi/trang-chu/hoc-bong/hoc-bong-nghien-cuu-sinh-tai-phap-theo-de-an-911/

Chia sẻ: