USTH tăng cường hỗ trợ học phí cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh

Thứ ba - 26/04/2016 04:21

Nhằm khuyến khích sinh viên đến từ các trường đại học hoặc viện nghiên cứu, doanh nghiệp, sinh viên của các trường đối tác phía Pháp, sinh viên, học viên của trường có cơ hội được theo học các chương trình đào tạo hệ Thạc sỹ và Tiến sỹ chất lượng cao tại Trường ĐHKHCNHN, nhà trường có chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh nhập học Trường ĐHKHCNHN, cụ thể là:
  1. Đối tượng xét
  • Sinh viên, học viên quốc tịch Pháp thuộc diện trao đổi (thuộc các trường trong Liên minh đào tạo – USTH Consortium)
  • Học viên và nghiên cứu sinh được cử đi học từ các Viện thuộc Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam (VAST)
  • Sinh viên hệ cử nhân, học viên hệ Thạc sỹ của trường ĐHKHCNHN theo học tiếp chương trình đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ của trường
  • Học viên theo học hệ đào tạo Thạc sỹ là cán bộ, sinh viên của các đơn vị đối tác có Thỏa thuận Hợp tác (MOU) với trường.
  1. Mức hỗ trợ học phí
Mức hỗ trợ học phí được xét tương ứng như sau:
Stt Mức hỗ trợ Giá trị tương ứng
1 S1 tương đương 50% mức học phí
2 S2 tương đương 25% mức học phí
3 S3 tương đương 12.5% mức học phí
 
  1. Tiêu chí xét hỗ trợ
Mức hỗ trợ cho các đối tượng được được quy định như sau:
Stt  Đối tượng Mức hỗ trợ Ghi chú
1. Sinh viên, học viên quốc tịch Pháp thuộc diện trao đổi (thuộc các trường trong Liên minh đào tạo - USTH Consortium) Miễn học phí.
2. Học viên được cử đi học từ các Viện thuộc Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam (VAST) (*) S1 (nhập học năm 2015) Hỗ trợ được xét cho 2 năm học tại Trường ĐHKHCNHN
S2 (nhập học từ năm 2016)
3. Nghiên cứu sinh được cử đi học từ các Viện thuộc Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam (VAST) (*) S2 Hỗ trợ được xét cho  năm I  tại Trường ĐHKHCNHN
4. Học viên hệ Thạc sỹ của Trường ĐHKHCNHN theo học tiếp chương trình đào tạo Tiến sỹ của trường. S2
5. Sinh viên hệ Cử nhân của trường ĐHKHCNHN theo học tiếp chương trình đào tạo Thạc sỹ của trường. (không gián đoạn) S2 - Sinh viên đủ điều kiện xét học bổng có thể nhận học bổng và hỗ trợ học phí. - Mức hỗ trợ được xét cấp cho năm I.
6. Sinh viên hệ Cử nhân của trường ĐHKHCNHN theo học tiếp chương trình đào tạo Thạc sỹ của trường. (có thời gian gián đoạn) S3
7. Cán bộ của các đơn vị ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trường  (*) S2 Hỗ trợ được xét cho 2 năm học tại Trường ĐHKHCNHN
8. Sinh viên của các Trường  Đại học có ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trường (*). S3
         
(*) Sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh  phải có xác nhận sinh viên; hợp đồng làm việc và công văn cử đi học của cơ quan đang công tác. - Học viên thuộc đối tượng được hỗ trợ học phí nếu đủ điều kiện được xét học bổng xuất sắc thì chỉ được nhận 1 loại học bổng cao nhất.

Chia sẻ: