USTH lắp đặt kính thiên văn vô tuyến đường kính 2,6m

Thứ hai - 27/07/2015 02:58

Một kính thiên văn vô tuyến có đường kính 2,6m đã được lắp đặt trên nóc tòa nhà USTH nhằm mục đích hỗ trợ cho sinh viên Khoa Vũ trụ và Hàng không có thể tiến hành các hoạt động nghiên cứu và thực nghiệm hiệu quả hơn. Đây là thiết bị kính thiên văn vô tuyến nhỏ (SRT) đầu tiên và duy nhất cho tới nay được lắp đặt tại Việt Nam. SRT là thiết bị rất quan trọng trong phòng thí nghiệm vũ trụ và vật lý thiên văn. Khoa Vũ trụ và Hàng không của USTH đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Vật lý thiên văn (DAP) thuộc Trung tâm vệ tinh quốc gia Việt Nam (VNSC). Nhiều học viên khóa Thạc sĩ của USTH đã được cử sang DAP để nghiên cứu thực nghiệm và thực tập trong 6 tháng. Kính thiên văn đường kính 2,6m này đã hỗ trợ DAP trong công tác nghiên cứu, nhờ vậy nhiều công trình đã được đăng tải trên các tạp chí khoa học nổi tiếng trên thế giới. DAP cũng đã nhận được một giải thưởng khoa học của Mỹ cho nghiên cứu liên quan tới SRT.

Chia sẻ: