USTH Alumni sắp ra mắt

Thứ sáu - 14/08/2015 16:22

USTH đang chuẩn bị ra mắt Hội cựu sinh viên (Alumni Association hay USTHAA). 3 thế hệ cựu sinh viên và 4 thế hệ cựu học viên cao học tại USTH sẽ có một tổ chức để hoạt động chính thức, ở đó họ được gặp gỡ, chia sẻ và gắn kết, cũng như có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động trong thời gian tới của trường. Thư chào mừng chính thức sẽ được gửi tới các cựu sinh viên-học viên trong thời gian tới, và có thể được xem tại đây: http://www.usth.edu.vn/en/students/alumni/ USTH sẽ kỉ niệm 5 năm hoạt động vào mùa thu này, và những gì mà các thế hệ cựu sinh viên-học viên đã có được khi đang học tập nghiên cứu tại USTH, cũng như những kết quả và thành công riêng mà họ đạt được sau khi tốt nghiệp, đóng một vai trò quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về 5 năm vừa qua của trường.

Chia sẻ: