Gần 3,5 tỷ đồng học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí sẽ được USTH cấp cho sinh viên, học viên trong năm học 2015-2016

Chủ nhật - 20/12/2015 21:56

Đây là nội dung của Quyết định số 243/QĐ- ĐHKHCN ngày 14/12/2015 và  Quyết định số 253/QĐ- ĐHKHCN ngày 22/12/2015 của Ban giám hiệu USTH. Theo đó, sẽ có 177 suất học bổng và 49 suất hỗ trợ sinh hoạt phí năm học 2015-2016 với tổng giá trị 3.489.111.750đ cho sinh viên hệ Cử nhân, học viên hệ Thạc sĩ có tên trong Danh sách kèm theo Scholarship and financial aid.List - 2015-2016 và Ds sinh viên.Bổ sung HB.2015 Cụ thể, kinh phí dành cho học bổng là 2.966.611.750đ và kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí là 522.500.000 đ. Thời gian cấp học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí năm học 2015-2016 được xét cho 10 tháng học tập/năm học. Học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí sẽ được chuyển khoản cho sinh viên, học viên có tên trong danh sách từ đầu tháng 1/2016.

Chia sẻ: