Lễ tựu trường trọng thể của Đại học Toulouse: Việt Nam và các nghiên cứu sinh từ ĐH KH&CN được biểu dương

Thứ tư - 13/10/2010 21:30Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2010, Trường Đại học Toulouse đã vinh danh các Tiến sĩ . Năm nay, sự kiện mang đậm sắc màu Việt Nam, khách mời danh dự chứng kiến sự phát triển của quan hệ đối tác là Đại học Toulouse với đất nước này.

Ngài Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Lê Kinh Tài và bà Đồng Thị Bích Thủy, Chủ tịch CONFRASIE (Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học thành viên của AUF tại châu Á-Thái Bình Dương) đã tới tham dự buổi lễ.

Nhân dịp này, trường Đại học Toulouse, thành viên của Hiệp hội trường ĐH KH&CN gồm 50 trường đại học và cơ quan nghiên cứu Pháp đã biểu dương các nghiên cứu sinh của trường ĐH KH&CN.

Từ năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Pháp và trường ĐH KH&CN đã triển khai chương trình "trở thành giảng viên-nhà nghiên cứu của ĐH KH&CN". Trong khuôn khổ chương trình này, Trường Đại học Toulouse tiếp nhận 9 nghiên cứu sinh mới tiến hành nghiên cứu trong các chủ đề khác nhau về Khoa học và Công nghệ.

Chương trình này sẽ được tiếp tục hằng năm và kéo dài trong 10 năm.

Source : http://www.ups-tlse.fr
Lễ tựu trường trọng thể
Chia sẻ: